Till innehåll på sidan

Checklistor - Skydda din information

Det är lätt hänt att din och företagets värdefulla information hamnar i fel händer.
Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kan du skydda dig och ditt företag.

Checklista för att skydda dig mot nätfiske och skadlig kod

Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på innan du klickar på en bifogad fil eller länk. INNAN du klickar på en länk eller bilaga, ställ följande frågor till dig själv:

 • Är det oväntat att jag får ett mejl från den personen/avsändaren vid den här tidpunkten?
 • Uppmanas jag agera snabbt, är det bråttom, ett tidsbegränsat erbjudande eller för bra för att vara sant?
 • Tycker jag att språket, tonfallet, enstaka ordval avviker från hur avsändaren brukar skriva eller finns det enstaka stavfel?
 • Uppmanas jag att lämna ifrån mig lösenord eller kort- eller kontonummer eller lösenord?
 • Ser den bifogade bilagan eller länken konstig ut? Ser den ut att komma från en känd aktör?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor bör du kontrollera avsändaren via andra kanaler. Kontakta dem och kontrollera om de verkligen har försökt att kontakta dig.

Checklista för att säkra dina kortuppgifter

Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på för att dina kortuppgifter inte ska hamna i fel händer.

 • Använd bankens säkerhetslösning för dina bankkort. Spärra för internet köp och öppna kortet när du vill handla på nätet.
 • Lämna aldrig ut dina koder eller kortuppgifter till någon som efterfrågar dem i mejl, sms eller telefon.
 • Gör aktiva val innan du tillåter webbsidan eller appen du handlar på att spara dina person- och kortuppgifter.
 • Använd ett kreditkort eller annat betalkort som inte är kopplat till ditt lönekonto om du sparar dina kortuppgifter på en webbsida eller i en app.
 • Spärra kortet och gör en polisanmälan om du förlorat ditt bankkort eller upptäcker att olovliga köp gjorts.
 • Förvara alltid ditt kort säkert, i stängd väska eller i stängd ficka.

Checklista för att säkra dina lösenord

Här nedan följer tips på vad du kan göra för att förebygga att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton.

 • Lämna aldrig ut dina lösenord.
 • Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
 • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
 • Använd om möjligt en lösenordshanterare.
 • Aktivera flerfaktorsautentisering där det går

Checklista för att säkra din viktigaste information

Här nedan får du tips om vad du kan göra för att undvika att din utrustning används för att komma åt värdefull information.

 • Aktivera automatiska säkerhetsuppdateringar på dina enheter och dator – glöm inte din wifi-router!
 • Tacka ja till säkerhetsuppdateringar av program du har installerat på din dator eller telefon.
 • Välj leverantörer du känner till och litar på när du köper it-utrustning.
 • Säkerhetskopiera regelbundet din information på datorn och mobilen, så har du den kvar om något skulle hända med enheten.
 • Säkerhetskopiera till en extern hårddisk eller molnet.
 • Gör aktiva val vilken information du sparar i molnet och på extern hård disk. Vad är viktigt att ha kontroll över själv eller vad behöver du ha lätttillgängligt från olika platser eller enheter.
 • Innan du kopplar upp olika prylar i hemmet mot internet, fundera om du verkligen behöver det eller alternativt koppla bort dem från internet som du inte längre använder.

Checklista för att skydda ditt företag mot nätfiske och skadlig kod

Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på innan du och dina medarbetare klickar på en bifogad fil eller länk.

INNAN du klickar på en länk eller bilaga, ställ följande frågor till dig själv:

 • Är det oväntat att jag får ett mejl från den personen/avsändaren vid den här tidpunkten?
 • Uppmanas jag agera snabbt, är det bråttom, ett tidsbegränsat erbjudande eller för bra för att vara sant?
 • Tycker jag att språket, tonfallet, enstaka ordval avviker från hur avsändaren brukar skriva eller finns enstaka stavfel?
 • Uppmanas jag att lämna ifrån mig lösenord eller kort- eller kontonummer eller lösenord?
 • Ser den bifogade bilagan eller länken konstig ut? Ser den ut att komma från en känd aktör?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor bör du kontrollera avsändaren via andra kanaler. Kontakta dem och kontrollera om de verkligen har försökt att kontakta dig.

Checklista för att säkra företagets lösenord

Här nedan följer tips på vad du och dina medarbetare kan göra för att förebygga att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton.

 • Se över vilka tjänster, appar och inloggningar som används i företaget.
 • Tänk på att oftast behöver inte alla i företaget ha åtkomst till all information. Därför är det viktigt att begränsa behörigheterna
 • Använd starka och olika lösenord för alla tjänster.
 • Se till att medarbetare använder starka lösenord till egna personliga inloggningar (konton).
 • Använd om möjligt lösenordshanterare. Ha skärmlås på alla företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Checklista för att säkra företagets kortuppgifter

Här nedan följer tips kring vad du kan tänka på för att företagets kortuppgifter inte ska hamna i fel händer. Se till att rutinerna är kända och kan förstås av alla berörda.

 • Använd bankens säkerhetslösning för företagets bankkort. Spärra för internetköp och öppna kortet när ni avser att handla på nätet.
 • Lämna aldrig ut koder eller kortuppgifter till någon som efterfrågar dem i mejl, sms eller telefon.
 • Gör aktiva val innan ni tillåter webbsidan eller appen ni handlar på att spara person/företagets- och kortuppgifter.
 • Förvara alltid företagets kort säkert
 • Spärra kortet och gör en polisanmälan om du förlorat ditt bankkort eller upptäcker att olovliga köp gjorts.

Checklista för att säkra företagets viktigaste information

Här nedan följer tips på vad du kan göra för att undvika att företagets itutrustning används för att komma åt värdefull information eller att företaget drabbas av avbrott när information försvinner eller inte är tillgänglig.

Säkerhetskopiering

 • Säkerhetskopiera regelbundet information på datorer och mobiler, så att ingenting går förloras om något skulle hända med enheterna.
 • Säkerhetskopiera till en extern hårddisk eller molnet. Kontrollera att informationen kan återläsas.
 • Gör aktiva val vilken information som företaget bör spara i molnet eller på extern hårddisk. Fundera över vad som är viktigt att ha kontroll över själv eller vad som företaget behöver ha lättillgängligt från olika platser eller enheter.

Trådlösa nätverk

Har företaget ett trådlöst nätverk (wifi) skydda routern med ett starkt lösenord.

 • Se till att byta lösenordet i samband med installation, med ett starkt, unikt lösenord.
 • Se till att även nätverket eller nätverken har starka unika lösenord.
 • Installera ett separat nätverk för besökare som erbjuds wifi-åtkomst.
 • Undvik att använda andras trådlösa nätverk (publika nätverk på ex. caféer och hotell). Använd istället mobilens uppkoppling.

Säkerhetsuppdatering

 • Tacka ja till säkerhetsuppdateringar av program som är installerade på datorer eller telefoner.
 • Aktivera automatiska säkerhetsuppdateringar på enheter och datorer – glöm inte wifi-routern.
 • Välj leverantörer som ni känner till och litar på när ni köper it-utrustning.
 • Tänk igenom vilka appar som du och dina medarbetare laddar ner och ta regelbundet bort appar som inte används.

Senast granskad: 2 februari 2021

Till toppen av sidan