Till innehåll på sidan

Industriella informations- och styrsystem

Industriella informations- och styrsystem är IT-baserade system som används för att styra och övervaka fysiska processer och system i realtid. Många samhällsviktiga verksamheter, exempelvis dricksvattenproduktion och eldistribution, är beroende av den här typen av system.

Vad är industriella informations- och styrsystem?

Störningar i industriella informations- och styrsystem leder inte bara till att dyrbar utrustning kan förstöras, utan kan även orsaka avbrott i kritiska verksamheter. Följden kan bli omfattande kostnader och förlorat förtroende för såväl det enskilda företaget som för samhället i stort.

 • Mer information om vad industriella informations- och styrsystem är

  Före utvecklingen av automationssystem så styrdes industriella processer, transportsystem och fastigheter av mekaniska eller elektromekaniska maskiner som manövrerades manuellt av operatörer. I dag är automationssystemen mycket avancerade. Från att ha varit fysiskt isolerade och byggda på specialutvecklad teknik så byggs de i dag oftast av standardiserade grundkomponenter och kopplas även samman med verksamheternas administrativa system. Av effektivitetsskäl görs de även ofta tillgängliga via internet.

  Det innebär att också de industriella informations- och styrsystemen blir allt mer exponerade för traditionella IT-säkerhetshot såsom skadlig kod och dataintrång. Detta samtidigt som felaktig eller utebliven funktion i dessa system kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället.

  På generell nivå kan ett system sägas bestå av åtminstone fem komponenter exemplifierade i nedanstående bild:

  • En fysisk process som ska påverkas - ett vattenflöde
  • Något som påverkar - en motor som påverkar dammluckan
  • Något som mäter - en flödesmätare
  • Något som reglerar - en PLC (Programmable logic controller)
   Någon som styr och övervakar - en bemannad central med ett Människa-maskin-gränssnitt (HMI).

              

Nationellt program för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Syftet med programmet är att skapa en ökad nationell förmåga att förebygga och hantera IT-relaterade hot mot industriella informations- och styrsystem i samhällsviktiga verksamheter och i kritisk infrastruktur. Programmet har som mål att utveckla privat-offentlig samverkan, att utöka den tekniska kompetensen i frågorna, sprida information och praktiskt stödja användare av informations- och styrsystem för att öka säkerheten.

Vägledning för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Vägledningen innehåller 17 rekommendationer för att öka säkerheten i industriella informations- och styrsystem. Den innehåller även värdefulla referenser samt beskriver utvecklingen av systemen.

Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations och styrsystem

Medvetandehöjande material om säkerhet för industriella informations- och styrsystem

Här finns material för att inom er egen organisation använda som diskussionsmaterial vid möten eller som underlag för medvetandehöjande utbildningar.

Video

 

Senast granskad: 19 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan