Till innehåll på sidan

Arbeta säkert på distans

När många arbetar hemifrån leder det till att information hanteras på ett sätt som varken vi eller våra it-system är vana vid. Det i sin tur kan resultera i negativa konsekvenser för verksamheten.

Händer som skriver på tangentbord på bärbar dator.
Händer som skriver på tangentbord på bärbar dator.

Här kommer råd till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera distansarbetar.

  • Vilka regler gäller för distansarbete och användningen av it-­system utanför organisa­tionen?
  • Vilken kapacitet har organisationen för att hur många som kan arbeta på distans?
  • Finns säkra inloggningar för distansarbete?
  • Finns säkra arbetssätt för behörighets­tilldelning vid distansarbete?
  • Har ni antagit kontinuitetsplaner?
  • Kommunicera till ledningen regelbundet, kort och koncist.
  • Skjut upp inplanerade icke nödvändiga systemändringar.

Råd till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera arbetar på distansRåd om informationssäkerhet för dig som arbetar hemmaInformationssäkerhet.se om informationssäkerhet vid arbete hemifrånMSB:s stöd för kontinuitetshantering

Tänk säkert

I MSB:s och Polisens kampanj "Tänk säkert" finns fler råd kring vad organisationer ska tänka på kring informationssäkerhet. Tänk säkert - säkra din företagsinformationTänk säkert - säkra dina lösenord

Kontakta oss om du har fler frågor

Senast granskad: 17 april 2020

Till toppen av sidan