Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar steg 2

MSB avser att under högst fem år finansiera ca två forskningsprojekt inom området Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

Steg 2 är endast öppen för sökande som har gått vidare från utlysningens steg 1. Fullständiga ansökningar ska vara MSB tillhanda senast den 16 september. 

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om aktuella och centrala utmaningar och framgångsfaktorer för utvecklingen av ett sammanhängande totalförsvar, med bäring på en långsiktig system- och förmågeutveckling. Det är delvis nya hotbilder som ligger till grund för uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar. Utifrån olika utmaningar, där klimatförändringar, globalisering, urbanisering och digitalisering är potentiella faktorer, har totalförsvarets behov i högre grad riktats mot områden som inte är traditionellt militära. Den nu återupptagna totalförsvarsplaneringen ställer höga krav på att den samlade effekten av processer och leveranser tillsammans skapar mervärde och önskad effekt. Samverkan mellan organisationer med skilda drivkrafter, kulturer och förutsättningar behöver etableras och gemensamma mål och metoder tas fram. 

Hela utlysningstexten för utlysning av forskningsmedel: Utmaningar för ett sammanhängande totalförsvar steg 2

Till MSB:s e-tjänst för att skicka in anmälan

Senast granskad: 8 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan