Till innehåll på sidan

Utlysning av projektmedel: Forskning och samhällsnytta

MSB avser att under högst två år finansiera 2-3 forskningsbaserade utvecklingssamarbeten i syfte att främja forskningens tillämpning och effekter i samhället. Fokus ligger på området samhällsskydd och beredskap. Utlysningen omfattar sammanlagt högst 6 miljoner kronor.

På grund av tekniska problem med ansökningssystemet har vi förlängt ansökningstiden till 6 september 2019.

Utlysningen är öppen från 17 maj 2019 till och med 6 september 2019.

Utlysningen syftar till att finansiera utvecklingssamarbeten som bygger på forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Målet är att dessa samarbeten dels bidrar till ökad kunskap om processen från forskning till samhällsnytta, dels leder till tillämpning av genomförd forskning.

Hela utlysningstexten för utlysning av projektmedel Forkning och samhällsnyttaTill MSB:s e-tjänst för att skicka in anmälanDet är viktigt att notera att alla handlingar som kommer in till MSB är offentliga. Om en ansökan bygger på forskning som är helt eller delvis skyddad av sekretess måste ansökan formuleras på ett övergripande vis så att sekretesskyddade uppgifter inte riskerar att röjas.

Senast granskad: 4 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan