Till innehåll på sidan

Utlysning av postdoktoralt stöd

MSB utlyser finansiering av postdoktorala tjänster inom området samhällsskydd och beredskap. Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 september 2019. Beviljade projekt ska påbörjas under första halvåret 2020.

MSB arbetar för att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och kriser i samhället. För att detta arbete ska bli effektivt behövs forskning och kunskapsutveckling inom angelägna områden.

Mot bakgrund av detta utlyser MSB medel för finansiering av postdoktorala tjänster (100 % tjänst under 1,5 till 2 år) inom området samhällsskydd och beredskap.

Medel kan sökas vid ett tillfälle 2019. Sista ansökningsdag är måndagen den 30 september 2019. Berättigad att söka är disputerad person som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan, beräknat från den 30 september 2019.

Beslut om tilldelning fattas före utgången av 2019. Beviljade projekt ska påbörjas under första halvåret 2020.

Syfte och mål med MSB:s postdoktorala stöd

Syftet med MSB:s postdoktorala stöd är att ge nydisputerade forskare med intresse för området samhällsskydd och beredskap möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär inom området och därmed bidra till kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad inom fältet.

Utlysningens omfattning

Medel beviljas för 1,5 till 2 år. Minst 80 % av en heltid ska kunna läggas på projektet under projekttiden. MSB tillämpar full kostnadstäckning för direkta kostnader kopplat till projektet. Maximalt fyra projekt kommer att tilldelas medel inom ramen för denna utlysning.

Anvisningar

Ansökan lämnas in via MSB:s internetbaserade ansökningssystem. Ansökan ska ha kommit in till MSB senast den 30 september 2020. Då ska även firmatecknaren för sökandes heminstitution ha godkänt ansökan.

Följande dokument ska bifogas till ansökan:

  • En projektbeskrivning på högst 8 sidor inklusive referenser. Forskningsprojektets relevans för området samhällsskydd och beredskap ska tydligt framgå.
  • Avhandling i pdf-format.
  • CV.
  • Bevis på avlagd doktorsexamen.
  • Projektbudget bifogas i excelfil, som en övrig bilaga.

Ofullständig ansökan kommer att avslås.

Beredning

Postdoktoralt stöd söks i konkurrens. Ansökningarna bereds av MSB och vetenskapligt sakkunniga. Urvalet sker utifrån sökandes vetenskapliga meriter, samt relevansen för området samhällsskydd och beredskap. Originalitet och nytänkande premieras.

Projekten förväntas starta så snart som möjligt efter beslut.

Ytterligare information

För ytterligare vägledning uppmanas den sökande att läsa MSB:s aktuella forskningsstrategi ”Investering i kunskap för ett säkrare samhälle: MSB:s strategi för forskning och utveckling”.

Hela utlysningstexten för utlysning av postdoktoralt stöd 2019Till MSB:s tjänst för att skicka in ansökan

För ytterligare upplysningar

Åsa Fritzon

Senast granskad: 2 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan