Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Riskkommunikation och individens beredskap vid olyckor, kris och krig

MSB utlyser 18 miljoner kronor till forskning inom området Riskkommunikation och individens beredskap för olyckor kris och krig. Utlysningen kommer att ske i ett steg och sista ansökningsdag är den 9 januari 2020.

MSB ser ett stort behov av forskning inom området riskkommunikation och har identifierat två övergripande inriktningar. Du som forskare kan välja att lämna in en ansökan som omfattar delar av en eller båda inriktningar. 

Inriktning 1. Kommunernas riskkommunikation och människors delaktighet.

Inriktning 2. Individens ansvar och beredskap.

Utlysning av forskningsmedel: Riskkommunikation och individens beredskap vid olyckor, kris och krig

Senast granskad: 22 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan