Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser med farliga ämnen

MSB avser att under fem års tid finansiera forskning inom området ”Hälsa och miljö för personal vid brand eller händelser med farliga ämnen”. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor.

Information om den fortsatta processen

Utlysningen genomförs i två steg. Steg 1 stängdes för intresseanmälningar den 8 juni 2021. Det har inkommit fem anmälningar. Besked om vilka ansökningar som går vidare till steg 2 respektive fick avslag förväntas meddelas till sökande i slutet av augusti. Samma tid förväntas steg 2 öppnas och hållas öppen i ca fem veckor.

Utlysningens inriktning

Denna utlysning syftar till att undersöka två utmaningar:

  • Skadliga ämnen vid brand och händelser med farliga ämnen
  • Detektering av skadliga ämnen och övervakning av personalens exponering och hälsa

Läs utlysningstexten för mer information

Så ansöker du om forskningsmedel hos MSB

Senast granskad: 16 juni 2021

Till toppen av sidan