Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Automatiserad och autonom cybersäkerhet

MSB utlyser 20 miljoner kronor till forskning inom området Automatiserad och autonom cybersäkerhet. Utlysningen kommer att ske i ett steg och sista ansökningsdag är den 9 september 2020.

Vad kan ni söka för?

Tillämpade forskningsprojekt inom området automatiserad och autonom cybersäkerhet.

Vem kan söka?
Universitetet/högskolor och forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?
20 miljoner kronor är avsatta för satsningen, och MSB avser finansiera 2-3 projekt över fem år.

An English version of the call text can be found below in the PDF-document "Call for research funding: Automated and autonomous cybersecurity"

Med framsteg inom autonomiteknik och automatisering uppstår möjligheter och utmaningar för informations- och cybersäkerhet. Genom maskininlärning och annan teknik kan system på egen hand gradvis stärka sin förmåga att upptäcka, övervaka, analysera och svara på både traditionella hot, risker, sårbarheter och incidenter samt nya hot och risker som i sig är ett resultat av teknologisk utveckling.

Autonom teknologi och automatisering skapar möjligheter och utmaningar för informations- och cybersäkerhet. MSB ser att autonom teknologi och automatisering kommer att prägla digitaliseringen och därigenom fungera som motorer när uppgifter som idag sköts av människor i större grad förs över till informationssystem. Det är troligt att den utvecklingen kommer att vara genomgående positiv under normala förhållanden, men det är mer oklart hur de nya systemen kommer att kunna fungera under mer störda förhållanden, och vilken motståndskraft digitaliserade tjänster som automatiserats eller arbetar autonomt kommer att kunna ha när de sätts under press.

MSB ser därför att forskning om sådana teknologier och deras möjliga tillämpningar behövs, och att en djupare förståelse för säkerhetsutmaningarna och säkerhetsmöjligheterna som de här teknikerna medför i till exempel skydd av kritisk infrastruktur och samhällsviktiga tjänster är av stort intresse.

Viktiga datum

  • Öppningsdatum: 2020-06-08
  • Stängningsdatum: 2020-09-09
  • Sista beslutsdatum: 2020-11-27

Utlysning av forskningsmedel: Automatiserad och autonom cybersäkerhet

Research call, Automated and autonomous cybersecurity

Kontakt
Erik Sundström
Forskningssamordnare
010-240 5371
erik.sundstrom@msb.se

Senast granskad: 29 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan