Till innehåll på sidan

Utlysning av forskningsmedel: Tillsammans för ett säkrare samhälle

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avser att under 3-5 års tid finansiera forskning inom området Tillsammans för ett säkrare samhälle. Utlysningen omfattar 25 miljoner kronor.

Viktiga datum

Utlysningen sker i två steg. I det första steget välkomnas forskare att lämna in en intresseanmälan. Intresseanmälan ska vara inne senast torsdagen den 22 oktober 2020.

 I forskningsutlysningen andra steg bjuder MSB in ett antal sökande att lämna en fullständig ansökan, efter en bedömning av inkomna intresseanmälningar.

Beräknad start

MSB bedömer att cirka 3-4 projekt kan beviljas inom ramarna för utlysningen.  Beräknad start för utvalda forskningsprojekt är satt till 1 juli 2021.

Bredare syn 

MSB ser behov av forskning som omfattar en bredare syn på beredskap och hantering vid stora olyckor och kriser. Operativa offentliga funktioner som till exempel statlig och kommunal räddningstjänst samt regionerna kan fortsatt utgör basen men andra aktörer som till exempel verksamhet på förskola och skola, vårdboende, samt frivilligorganisationer, privatpersoner och näringsliv bör också innefattas eftersom de också har en betydande roll under en kris.

För att kunna möta samhällsutmaningar av olika karaktär och dignitet krävs bland annat ett stärkt systemperspektiv där olika aktörers och människors vilja och förmåga att bidra tas till vara.

I utlysningstexten finns mer information. 

Utlysning av forskningsmedel: Tillsammans för ett säkrare samhälle

Senast granskad: 11 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan