Till innehåll på sidan

NordForsk utlyser forskningsmedel om samhällssäkerhet

NordForsk utlyser totalt 44 miljoner norska kronor för forskningsprojekt inom samhällssäkerhet med fokus på växande globala och regionala trender. Tidsfristen för inlämning av ansökningar är 20 november 2019.

Det nordiska programmet om samhällssäkerhet är ett samarbete mellan MSB, norska DSB, Norges forskningsråd, isländska Rannís, Finlands Akademi och inrikesministerium samt Danmarks försvarsministerium.

Utlysningen är en del av NordForsks forskningsprogram om samhällssäkerhet i Nordiska länder och målsättningen är att finansiera forskningsprojekt som har fokus på det som ofta refereras till som globala megatrender.

Läs mer om utlysningen på NordForsks webbplats

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan