Till innehåll på sidan

I samarbete med MSB utlyser Formas forskningsmedel för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av Covid-19

Utlysningen syftar till att öka samhällets beredskap och resiliens inför kommande kriser. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap om samhällseffekter av kriser samt omställnings- och återhämtningsmöjligheter i samband med dem. Detta genom att utforska det som den rådande situationen med det nya coronaviruset har ställt oss inför och omställningsmöjligheter som situationen också innebär.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 2020-05-28
Sista ansökningsdatum: 2020-09-03
Beslutsdatum: 2020-11-18

I utlysningen finansieras ettåriga projekt. Det går att ansöka för 500 000 kronor - 1 miljon kronor per projekt. Total budget för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Utlysningen är en gemensam satsning av Formas och MSB inom ramen för Formas tre nationella forskningsprogram om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande samt MSB:s ansvar för forskning inom området samhällsskydd och beredskap.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Medel kan sökas för:

  • Projekt som bygger vidare på pågående och tidigare forskningsprojekt och möjliggör nyttiggörande av forskningsresultaten från dessa
  • Kunskapssammanställningar som belyser det aktuella kunskapsläget på området genom systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen och studier
  • Förberedande projekt som syftar till att planera för större forskningsprojekt som är tänkta att finansieras av en annan utlysning nationellt eller internationellt
  • Kortare forskningsprojekt om högst ett år

Mer detaljer om utlysningen finns på Formas webbplats 

Senast granskad: 28 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan