Till innehåll på sidan

EU-projekt inom EU:s ramprogram för forskning Horisont 2020

MSB utlyser bidrag för planering av projekt inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inriktningen för det planerade projektet ska tydligt falla inom området samhällsskydd och beredskap. Utlysningen sker i ett steg och stänger den 15 april 2020.

Problem med e-tjänsten för ansökan

Det går just nu inte att använda e-tjänsten för att ansöka i forskningsutlysningen ”Utlysning av planeringsmedel: EU-projekt inom EU:s ramprogram för forskning Horisont 2020”, men felsökning av problemet pågår. Använd istället blanketten och maila den samt de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten till charlotte.larsgarden@msb.se, så läggs ansökan in manuellt i systemet.
Blanketten hittar du om du går in på Till MSB:s e-tjänst för ansökan. Under fliken E-tjänster väljer du: Ansökan om forskningsmedel Horisont 2020. Välj sedan blankett.

Eftersom det kan vara svårt att få tag på firmatecknare för underskrift, under rådande omständigheter gällande corona, så finns möjlighet att komplettera med firmatecknares underskrift fram till 30 april 2020.

Ett viktigt mål för MSB är att uppmuntra det svenska forskarsamhället att aktivt delta i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och främjar det med olika åtgärder. Projektförslag ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Horisont 2020, under delen Samhälleliga utmaningar (eng. societal challenges).

Bidrag kommer företrädesvis att tilldelas projektförslag mot utlysningar inom Security Union (det vill säga de vars namn/Topic identifier inleds med SU), men även andra utlysningar med teman som faller under MSB:s verksamhetsområden kan vara aktuella.

Information om utlysningen för EU-projekt inom EU:s ramprogram för forskning Horisont 2020

Läs mer om hur du ansöker om forskningsmedel

Till MSB:s e-tjänst för ansökan

Senast granskad: 17 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan