Till innehåll på sidan

Stöd till Indien i coronapandemin

Under helgen 24-25 april skickade Indien en förfrågan till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC) om stöd. MSB är Sveriges kontaktpunkt för civilskyddsmekanismen och har sedan dess haft löpande kontakt med ERCC och andra aktörer om hur Sverige kan stödja Indien.

MSB har haft löpande dialog med ERCC, för att få veta vilken typ av kritisk sjukvårdsutrustning vi kan stödja med. Det finns ett akut behov av syrgaskoncentratorer och MSB har undersökt möjligheten att upphandla detta via statliga ramavtal. 

Indien har accepterat Sveriges erbjudande om syrgaskoncentratorer och när MSB har fullständig information om leveranstider och volymer kommer MSB, om det finns förutsättningar, att erbjuda samtransport med andra länder via ERCC. Mottagare av all internationell assistans i samband med covid-19-pandemin i Indien är Röda korset/Röda halvmånen i New Delhi.

Finansiering av insatsen

Regeringskansliet har godkänt MSB:s hemställan om att få två miljoner kronor beviljat från 2:4-anslaget ap 1 ”Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet” för att kunna stötta Indien, via ERCC. Kostnaden täcker inköp av transport av sjukvårdsutrustning med flyg från Sverige till Indien.

Humanitär katastrof i Indien just nu

Coronaviruset orsakar en humanitär katastrof i landet, där cirka 300 000 nya fall rapporterats dagligen sista tiden.

Senast granskad: 6 maj 2021

Till toppen av sidan