Till innehåll på sidan

Stöd till bekämpning av skogsbränder i Bolivia

Skogsbränderna i Amazonas är värre än på många år. MSB ger stöd till Bolivia i form av ett basläger med tält och arbetsplatser för räddningspersonal.

Räddningstjänsterna och myndigheterna i Bolivia är under hård press på grund av de pågående skogsbränderna. MSB har via EU fått en förfrågan att ge stöd i form av boendelösningar och personal.

MSB bygger vecka 38 därför upp ett basläger som kan rymma uppemot 200 personer. Baslägret kommer att ha egna el- och vattenreningsverk, kontor och mötesrum för samordning och boende.

Baslägret kommer att vara placerat i nära anslutning till brandhärdarna så att räddningspersonalen kan få möjlighet till vila och koncentrera sig på att släcka bränder.

När baslägret är klart kommer MSB lämna över driften till lokala myndigheterna och räddningstjänst.

Lägret är i första hand avsett för den mest intensiva fasen av räddningsarbetet och upp till tre månaders användning, men kan stå längre vid behov.

MSB genomför insatsen samordnat med EU:s civilskyddsmekanism och insatsen finansieras av MSB:s krisberedskapsanslag för internationell verksamhet via Regeringskansliet samt EU:s katastroffinansiering.

Nyhet om MSB:s stöd till skogsbrandsdrabbade BoliviaSå arbetar MSB med internationella insatser

Senast granskad: 12 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan