Till innehåll på sidan

Om Rysslands invasion av Ukraina

Här finns MSB:s bedömning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns också information om vad du som privatperson kan tänka på och råd till myndigheter och företag. Vi berättar också om de insatser som MSB gör i andra länder och i Sverige. Nu kan du också läsa informationen på lättläst svenska och teckenspråk.

 • MSB:s bedömning av läget

  MSB har följt händelseutvecklingen i och runt Ukraina sedan årsskiftet för att bedöma konsekvenserna för Sverige som samhälle, främst för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden . Vi arbetar tillsammans med bevakningsansvariga myndigheter och samverkar med en rad andra myndigheter och aktörer.
  Ett antal myndigheter, däribland MSB, har anpassat verksamheten med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget.
  Den säkerhetspolitiska utvecklingens direkta påverkan på Sverige är hittills begränsad, och MSB bedömer att målen för vår säkerhet upprätthålls. Sveriges ansökan om ett medlemskap i Nato kan innebära en ökad risk för olika aktiviteter riktade mot Sverige under en tid framöver.
  Antalet skyddsökande som kommer till Sverige från Ukraina har minskat sedan i mars. Samtidigt finns fortfarande en belastning på nationella myndigheter, kommuner och frivilliga som arbetar för att ta emot människor på flykt och etablera dem i Sverige.
  Det förändrade omvärldsläget, både gällande den säkerhetspolitiska utvecklingen och andra skeenden som till exempel den ännu pågående pandemin, innebär en risk för störningar i försörjning av kritiska varor och tjänster. Det är något som flera myndigheter följer noga, och berörda aktörer ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.
  CERT-SE uppmanar fortsatt alla aktörer att vara uppmärksamma på överbelastningsattacker och nätfiske (till exempel vilseledande e-post) och att fortsätta dela information om de ser avvikelser i sina it-miljöer. I CERT-SE:s samlade omvärldsbevakning ses inga större avvikelser från det normala flödet. Läget avseende cyberrelaterade händelser och företeelser kan dock snabbt förändras. CERT-SE är Sveriges nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. 

   

Kontakta hjälporganisationer om du vill stötta Ukraina

Det är många som hör av sig och vill hjälpa till med utrustning, sjukvårdsmateriel, ge tips eller erbjuda sin kompetens. För närvarande kan MSB inte ta emot erbjudanden utan vi uppmanar er att kontakta lokala hjälporganisationer för att få mer information om vilket stöd som efterfrågas.

För privatpersoner

Här finns information till dig som söker råd om hur man kan agera som privatperson.

För myndigheter och företag

Här finns stöd och goda råd för myndigheter och företag som vill utveckla sin beredskapsförmåga.

Vad gör MSB?

Här finns information om vad vi gör just nu med anledning av invasionen av Ukraina.

Ladda ned informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial till människor som flytt till Sverige från Ukraina.

Senast granskad: 13 maj 2022

Till toppen av sidan