Till innehåll på sidan

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

MSB får många frågor i samband med hanteringen av det nya coronaviruset. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

Sms-utskick 14 december 2020

 • Vem stod bakom innehållet sms:et?

  Folkhälsomyndigheten tog fram budskapet i meddelandet, MSB gjorde riskbedömningen som bland annat innebar att det inte skickades ut någon länk och PTS har haft kontakt med teleoperatörerna om de tekniska ramarna. Regeringsuppdraget om att göra ett sms-utskick gick till Folkhälsomyndigheten och MSB gemensamt.

 • Varför har det inte skickats ett mass-sms tidigare?

  Sms-utskicket gjordes som ett led i arbetet med att skapa kännedom om de nya allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, och hur vi måste anpassa oss för att motverka smittspridning.

  Sms:et var en påminnelse om läget i landet och en notis om att reglerna skärptes nationellt.

 • Varför länkade ni inte till Krisinformation.se i sms:et?

  Klickbara länkar kan ibland förekomma i bedrägerisyften, så kallade "smishing attacker". Vid ett sånt omfattande utskick som detta var ville vi inte bidra till att sådant kan ske, därför fanns ingen klickbar länk.

 • Hur har ni fått tag på mitt telefonnummer?

  Varken MSB eller Folkhälsomyndigheten har eller kommer att ha tillgång till ditt nummer/dina kontaktuppgifter. Dessa finns bara hos din teleoperatör.

 • Varför skickade ni inte ut mer information i sms:et?

  Ett sms kan bara innehålla ett 160 tecken för att kunna skickas till alla typer av mobiltelefoner och det var ett medvetet val att begränsa utskicket till enbart ett sms. För att kunna skicka ut samtliga riktlinjer hade det krävts flera meddelanden, vilket hade belastat telenätet väldigt hårt.

 • Varför har jag inte fått ett sms?

  Sms:et skickades ut via Sveriges största teleoperatörer Telia, Tele2, Telenor och Tre och genom det har vi nått merparten av befolkningen med utskicket. Cirka 240 000 abonnenter, omkring två procent, har inte fått något sms då deras mobiloperatörer inte omfattades av den frivilliga överenskommelsen som gjorts med de fyra nämnda operatörerna.

  Med de korta ledtider som gällde valde vi att enbart skicka ut sms via de fyra nätägande operatörerna, som sedan tidigare angett sig frivilliga att skicka ut sms .

 • Var sms-utskicket ett VMA-meddelande?

  Nej. Vid några tillfällen har frågan ställts om verktyget viktigt meddelande till allmänheten, VMA, skulle kunna användas för att informera allmänheten om den pågående smittspridningen via sms.

  Operatörerna har en skyldighet att förmedla VMA-meddelanden till sina abonnenter. Det följer av lag.

  För att ett VMA ska vara aktuellt ska händelsen innebära en omedelbar risk eller ett omedelbart hot för vilket det finns ett behov av att gå ut med en direkt vägledning till allmänheten. Det aktuella meddelandet inte har bedömts utgöra ett VMA-meddelande. Operatörerna har dock erbjudit sig att skicka ut ett meddelande genom sms ändå.

Nationell testning av covid-19

 • Var hittar jag ”listan” över samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19?

  Enligt Folkhälsomyndighetens nationella strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 är en av de prioriterade grupperna för testning kategorin ”övrig samhällsviktig verksamhet”. MSB har tagit fram ett underlag som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet, exempel på sådan verksamhet och ett stöd i att identifiera vad som är samhällsviktigt inom den egna organisationen.

  Ladda ned listan (pdf)

  Underlaget kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning. Den kan även användas av de som ansvarar för en verksamhet och vill göra en bedömning om den är samhällsviktig.

Andra språk

 • Var kan man hitta information om coronaviruset på andra språk än svenska?

  På Krisinformation.se sammanställs uppdaterad och bekräftad information från samtliga berörda myndigheter gällande hanteringen av coronautbrottet. Där finns information 22 språk samt på teckenspråk och en uppläsningsfunktion.

  Information om covid-19 hos Krisinformation.se

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta. Informationen finns på arli, arabiska, dari, farsi, finska, franska, kinesiska, nordsamiska, pashto, polska, romani lovari, somaliska, spanska, sydsamiska, thai, tigrinja samt tyska.

  Till informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Sveriges Radio är en del av den svenska krisberedskapen, och på deras webbplats finns artiklar samt radiosändningar som handlar om coronautbrottet på lätt svenska, finska, samiska, meänkieli, romani chib, arabiska, kurdiska, persiska, somaliska samt engelska.

  Till informationen på Sveriges Radios webbplats

  1177 Vårdguiden har tagit fram information om vikten av att stanna hemma om du känner dig sjuk och vad du ska göra om du misstänker att du smittats av coronaviruset. Informationen finns tillgänglig på arabiska, engelska, finska, meänkieli, nordsamiska, persiska, polska, ryska, somaliska spanska och sydsamiska.

  Information om coronaviruset på 1177.se

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
 3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 16 december 2020

Till toppen av sidan