Till innehåll på sidan

Nyheter från MSB om corona

Här samlar vi nyheter från MSB om corona.

Nyheter

15 juli 2020
Klockan 13.30

MSB-insats på Gotland med anledning av covid-19

Förra veckans insats i Visby resulterade i att regionens lokaler för sjukvård utanför öns lasarett utökades med fem modulhus och ett tält. I de nya tillfälliga lokalerna ska patienter tas emot under pandemin.
14 juli 2020
Klockan 13.58

Yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden

Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18-29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning och i åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent.
9 juli 2020
Klockan 14.00

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag, 9 juli 2020, in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.

Senast granskad: 16 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan