Till innehåll på sidan

Stöd från MSB vid nationell vaccinering mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 innebär en stor och komplex utmaning för många myndigheter, företag och andra aktörer. MSB kan bidra genom att stötta med till exempel personal, logistik, kontakt med frivilligorganisationer och materiellt stöd såsom tillfälliga lokaler.

Detta är exempel på stöd som MSB erbjuder men vi har även andra typer av stöd som kan anpassas efter aktörens behov. Behöver du som aktör diskutera vilket typ av stöd du kan få är du välkommen att kontakta MSB:s funktion för resurssamordning och insatser på soresurssamordning@msb.se.

Stödinsatser med personal

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

MSB:s nationella förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att stärka aktörens ledningsförmåga.
FSOL är en flexibel och skalbar typ av insats, som kan modifieras efter de behov som finns hos en given aktör vid ett visst tillfälle. Exempel på insatser som MSB genomfört inom ramen för FSOL under hanteringen av coronapandemin är:

  • Stöd till stabsarbete på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
  • Stöd med kriskommunikatörer vid en region och vid myndigheter

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning

Stödinsatser inom logistik

MSB har möjligheter att ordna transporter, i egen regi eller med upphandlade transportörer, av den materiel som myndigheten kan tillhandahålla. Inom myndigheten och i resursbasen med personal finns även logistikkompetens.

Stödinsatser med materiel

Exempel på materiel som MSB kan stötta med är:

Temporära lokaler

De temporära lokalerna består av modulhus eller tält. Modulhusen är ursprungligen avsedda som biståndsmateriel för internationella insatser och därför anpassade till varma förhållanden. För tälten finns klimatanläggningar som är eldrivna.

MSB:s stöd med temporära lokaler

Filter till skyddsmask 90

MSB lagerhåller filter till skyddsmask 90 för FMV:s räkning som du kan beställa från MSB:s webbplats.

Beställ filter till skyddsmask 90

Kontakt med frivilliga försvarsorganisationer (FFO)

De frivilliga försvarsorganisationerna engagerar tillsammans runt 400 000 personer i olika åldrar. De finns på lokal nivå i hela landet och är utbildade för att vara ett stöd för det civila samhället vid kris och krig.

Medlemmar från FFO kan hjälpa till med till exempel administration, informatörer, logistik, transport och organisering av genomförande på plats så att vaccinationsflödet går smidigare. 

MSB har ett upparbetat samarbete med FFO och kan hjälpa till med:

  • Samordna stödet från frivilligresurserna
  • Föra dialog med FFO om möjligheter till ett konkret erbjudande om stöd
  • Agera mäklande i kontakterna och eventuellt även bistå med HR-stöd till efterfrågande aktör för smidigare hantering av stödpersonal. I vissa fall har regioner och länsstyrelser redan avtal med frivilligorganisationer.

Stärkt frivilligstöd till kommunerna

Hjälp till att stoppa smittspridningen

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

  1. Stanna hemma vid symtom på covid-19
  2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och din regionala smittskyddsläkare

Ring 113 13 om du har generella frågor om covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Bekräftad information om coronaviruset finns på Krisinformation.se

Senast granskad: 8 mars 2021

Till toppen av sidan