Till innehåll på sidan

MSB:s roll gällande vaccination mot covid-19

Regeringens vaccinationsstrategi består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en vaccinsamordnare samt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19.

MSB:s har deltagit aktivt och följt vaccinfrågan under pandemins mer akuta fas – bland annat med perspektivet att säkerställa behovet av aktörsgemensam samverkan. MSB bidragit roll i vaccinuppdraget är att:

  • Bevaka och bedöma konsekvenserna av pandemin för samhället och samhällsviktiga verksamheter.
  • Möjliggöra samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.
  • Om en myndighets, regions eller kommuns egna resurser inte räcker till har MSB, möjlighet att stödja med kompetens och materiel. Det kan exempelvis vara samordning av frivilliga, insatser med personal med kompetens inom bland annat stabsarbete och kriskommunikation samt stöd med tillfälliga lokaler (modulhus).
  • Inom ramen för vårt uppdrag att följa informationspåverkan riktad mot Sverige följer vi särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin.
  • Stödja it-säkerhetspersonal inom hälso- och sjukvården med tekniska råd och plattform för samverkan dem emellan.
  • Bidra med en person i den expertgrupp som regeringens nationella vaccinationssamordnare har. 

Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många.

Ta del av Läkemedelsverkets information för förklaring och bemötande av olika påståenden

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 11 januari 2022

Till toppen av sidan