Till innehåll på sidan

Utvecklingsarbete med lärdomar och erfarenheter från coronakrisen

Under den pågående krisen har utvecklingsarbete påbörjats för att ta lärdom av de erfarenheter pandemin hittills givit oss. Genom detta kan Sverige stå bättre rustade inför eventuella kommande lokala utbrott av covid-19 och andra potentiella kriser. Här finner du information om både pågående uppdrag och färdigställda rapporter.

Senast granskad: 23 september 2020

Till toppen av sidan