Till innehåll på sidan

Scenarier som stöd till analys och planering

MSB har tillsammans med andra myndigheter tagit fram flera scenarier som kan användas som underlag i analys och planering under coronapandemin.

Scenarierna är verktyg som stöder aktörer att se förbi det aktuella läget och utforska skeenden som kan utvecklas på längre sikt. Syftet är att kunna agera proaktivt  med förebyggande och hanterande åtgärder.

Scenarierna är inte dimensionerande och ska inte förväxlas med prognoser eller smittspridningsscenarier från Folkhälsomyndigheten.

För både gemensamma och interna analyser

Scenarierna presenteras i en rapport som förutom tre scenarioberättelser även innehåller sex fördjupningar och fem chocker. En chock definieras här som en dramatisk förändring som har potentialen att förändra förutsättningarna för krisens hantering. I rapporten finns kortfattade beskrivningar av övergripande nyttor och begränsningar med scenarier, såväl som exempel på hur scenarierna kan användas. 

Rapporten riktar sig till den breda uppsättning aktörer i samhället som bedriver ett särskilt analys- och planeringsarbete med anledning av coronapandemin, och som har behov av scenarier för att testa sina utgångspunkter och slutsatser. 

Scenarierna är inte prognoser

Scenarierna ska inte betraktas som prognoser för, eller förutsägelser av, framtiden. De tre scenarioberättelser som har valts ut i rapporten är tänkbara, snarare än sannolika, utvecklingar som ger en bred bild för att täcka in flera perspektiv som berör flera aktörer. 

Scenarierna publicerades i början av juli 2020. Ingen uppdatering av scenarierna planeras för närvarande.

Ladda ner rapporten Scenarier som förstärkning till befintlig analys och planering under coronapandemin, juni 2020 (pdf)

Senast granskad: 7 oktober 2020

Till toppen av sidan