Till innehåll på sidan

MSB:s stöd till temporära provtagningsstationer

Under den pågående coronapandemin stödjer MSB flera regioner med temporära lokaler bestående av tält och Prefab/Modulhus lokaler för bland annat triagering av patienter med misstänkt covid-19. Det är Socialstyrelsen som tar emot förfrågningar från regionerna om lokaler.

Konceptet används för provtagning om regioner upplever att det finns ett behov av att ha externa lokaler för en bredare provtagning som nu ska ske över Sverige. Utöver logistiskt och materiellt stöd har MSB möjlighet att stödja med personal i samband med provtagning.

Syftet med MSB:s stöd är att genom resursförstärkning stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera utökade provtagningar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

MSB:s resurser för provtagningsstationer

Temporära provtagningslokaler
Provtagningsstationer består framförallt av modulhus (så kallade prefab) eller tält samt personal för montering och demontering. MSB ordnar transport.

Både tält och modulhus är underhållsfria efter montering och kan lämpa sig olika bra beroende på mer specificerat användningsområde samt var i landet de ska placeras. Effektiv uppsättning av modulhus eller tält förutsätter att uppställningsplats sker på någon form av hårdgjord yta i anslutning till befintlig vårdinrättning och att möjlighet till inkoppling för elförsörjning kan tillhandahållas.

En insats kan normalt påbörjas inom 12 timmar efter att en förfrågan inkommit till MSB. Personal finns rikstäckande, utrustningen finns färdigpackad i MSB:s förråd i Kristinehamn.

Modulhus och tält kan kompletteras efter behov med ytterligare utrustning som till exempel möbler, avskärmningsväggar, yttre el-kablage, utvändig belysning, etc. Viktigt att detta beställs vid förfrågan till MSB.

Personalresurser vid provtagning
Personal kan stödja vid provtagningsverksamhet, genom ett stöd med information och anvisningar vid provtagningsstationer, logistikuppdrag som till exempel planering, transporter med mera.

Vid förfrågan om resurser

  • Regionen skickar förfrågan om stöd till Socialstyrelsens epost: krisledning.begarastod@socialstyrelsen.se med kopia till MSB:s TiB-funktion, tib@msb.se.
  • Förfrågan ska innehålla kontaktuppgifter som kontaktperson för förfrågan, geografisk plats och organisation.
  • TIB-funktionen kontaktas vid frågor kring MSB:s möjligheter att stödja.
  • Socialstyrelsen beslutar om förfrågan ska beviljas och vid beslut om att stödja regionen skickar Socialstyrelsen förfrågan till lämplig aktör.
  • Efter inkommen förfrågan via Socialstyrelsen kontaktar insatsfunktionen på MSB regionen som begärt stöd för att klara ut praktiska frågor och ge mer detaljinformation.

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 30 juli 2020

Till toppen av sidan