Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

MSB:s insatspersonal stöttar under krisen

Under coronakrisen har flera myndigheter och regioner fått stöd från MSB i form av personal som till stora delar ingår i MSB:s förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL). Insatspersonalen har stärkt upp med bland annat stabsstöd, analytiker och kriskommunikatörer.

Både utbildad och övad insatspersonal med gedigen erfarenhet inom krisberedskap och krishantering lånas ut från MSB. Olof Ekman, till vardags strategisk rådgivare hos MSB och tidigare yrkesofficer, jobbar just nu som extra resurs hos Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.  

Som insatspersonal stärker jag främst upp med metodstöd för samverkan och ledning men även allmän stöttning i det som behövs för tillfället kopplat till covid-19. Behoven och mitt dagliga arbete kan se helt olika ut. Jag hjälper till med allt från koncept och modeller till analyser av lägesbilder och bollplank till beslutsfattare och handläggare, säger Olof Ekman, en av MSB:s insatspersonal. 

Cindy Sturesson, samverkansstrateg med fokus på beredskap hos Läkemedelsverket, kan intyga det viktiga arbete som Olof stöttat i. Även hon har bakgrund inom Försvarsmakten och MSB, men började på Läkemedelsverket  under hösten 2019. Läkemedelsverkets uppdrag är i huvudsak att se till så att läkemedel är säkra, effektiva och av god kvalitet. Dessutom ansvarar myndigheten för tillsynen av medicintekniska produkter. Under coronapandemin har det varit extra mycket arbete, särskilt då Läkemedelsverket blev utsedd till bevakningsansvarig myndighet den 1  mars i år. Behovet av förbättrad kommunikation och information mellan olika enheter och verksamhetsområden har också varit stort i uppbyggande av beredskapsfunktionen. Därför har Olofs expertis inom krisberedskap varit av extra stor betydelse. 

 Att få det här stödet har varit otroligt värdefullt eftersom Olof tillsammans med övrig insatspersonal är stabil och kompetent inom beredskapsområdet. Den här typen av stöd gör att vi känner oss väldigt trygga i vårt arbete. Även bemötandet från insatsfunktionens projektledare på MSB har varit positiv, de jag varit i kontakt med har alltid haft ett okomplicerat förhållningssätt att se på saker och ting och kunnat hitta en bra lösning just för oss, säger Cindy Sturesson, samverkansstrateg Läkemedelsverket.  

  • Pontus Rotter, Operativ chef från Socialstyrelsen, berättar om samarbetet med MSB:s insatspersonal med anledning av covid-19.  På bild syns ett av MSB:s utlånade tält för provtagning av patienter med luftvägssymtom. Pontus Rotter, Operativ chef från Socialstyrelsen, berättar om samarbetet med MSB:s insatspersonal med anledning av covid-19. På bild syns ett av MSB:s utlånade tält för provtagning av patienter med luftvägssymtom.
  • Cindy Sturesson (från vänster), samverkansstrateg hos Läkemedelsverket, kan intyga på det viktiga arbete som Olof Ekman (till höger), insatspersonal från MSB, varit med och stöttat i. Cindy Sturesson (från vänster), samverkansstrateg hos Läkemedelsverket, kan intyga på det viktiga arbete som Olof Ekman (till höger), insatspersonal från MSB, varit med och stöttat i.

Samarbete och samverkan mellan berörda myndigheter

En av Socialstyrelsens operativa chefer, Pontus Rotter, har också fått stöd från Olof och kan intyga på hur mycket hans hjälp betyder i för deras coronahantering. Sedan början av mars har det varit extra hög belastning och efterfrågan av resurser har varit stor. Därför har MSB:s personal fått rycka in som bidragande resurs inom krisberedskap, som till exempel stöd för samverkanspersoner med avstämningar inom olika frågeställningar utifrån MSB:s perspektiv. 

 Det har varit extra betydelsefullt att få hjälp och stöd från MSB när det gäller resurssamordning kopplat till nationella förstärkningsresurser.  MSB har till exempel hjälpt till med tält för provtagning av corona som stått utanför sjukhus runtom i landet, Olofs stöd har varit oerhört värdefullt i analysstöd och analys av lägesbilden som vi under coronahanteringen sammanställt. Vi har fått extra stöttning i våra strategier och analyser av det som behöver utvecklas i olika steg beroende på hur framtiden och dess utveckling kan se ut och vad vi behöver förbereda oss på, säger Pontus Rotter, operativ chef, Socialstyrelsen. 

Utökat behov av samarbete

Utlåning av insatspersonal från MSB brukar oftast ske i kortare perioder. Under särskilda händelser, som coronakrisen, har behovet av resurser stärkts. Hittills har Socialstyrelsen fått stöd från MSB under tre månader. Pontus ser det som en klar fördel då han menar att det behövs kontinuitet hos de personer som lånas ut och behoven kan se väldigt olika ut beroende på situation. Precis som Pontus ser även Olof behov av ett mer  långsiktigt samarbete. 

-        – Jag ser personkännedom som helt avgörande. Det blir särskilt viktigt när vi snabbt måste hantera något som vi inte förberett oss för, som Covid-19. Det underlättar också oerhört att förstå hur tankegångarna brukar gå och hur gruppdynamiken funkar i en organisation. Processen att komma in i det har funkat fantastiskt bra hos både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen – det har varit prestigelöst, lyhört, hänsynsfullt och lösningsinriktat, trots svåra omständigheter, avslutar Olof.

 

MSB:s insatsarbete under coronakrisen

MSB har en gedigen erfarenhet av att stötta aktörer vid kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis vid oljeutsläpp, kemikalieolycka, översvämning, skogsbrand och vid behov av expertis med samverkan och ledning eller att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för MSB, både förebyggande för att minska konsekvenserna i samhället och med själva hanteringen av katastrofer. Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet, genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer, förmedlat personella resurser till 11313 och stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning.

Artikelserie om MSB:s insatser under coronakrisen

Publicerad: 28 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:00

Senast granskad: 28 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan