Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:45

MSB stödjer hårt belastade aktörer med personal

MSB har sedan Covid-19 började spridas i Sverige haft ett trettiotal personer ute som stöttat olika aktörer som är under hög belastning på grund av det nya coronaviruset.

Ulf Cervinus har ryckt in för att stötta Socialstyrelsen i arbetet med samordning av resurser sedan i mitten av april och beräknas i nuläget att vara kvar fram till midsommar. 

– Jag stöttar upp i hanteringen av resurser kopplat till covid-19. Regioner och länsstyrelser begär stöd av Socialstyrelsen, och ibland kommer särskilda frågor om till exempel tält, skyddsmask 90 eller ambulanser, och de ärendena är jag med och behandlar. Arbetsuppgifterna är väldigt skiftande, säger Ulf Cervinus, som annars jobbar på Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB. 

Ulf är med i MSB:s resursbas med utbildad och övad insatspersonal som snabbt kan stötta upp där behov uppstår. Han har tidigare varit ute på ett tiotal insatser och jobbat både nationellt och internationellt. Bland annat har Ulf gjort en insats i Libanon under ett års tid efter en förfrågan från FN om att genomföra en ammunitionsinsats. Han deltog även i arbetet med skogsbränderna 2018 som så kallat värdlandsstöd för att ta emot det internationella stödet till Sverige. Genom personal som jobbar inom olika områden och i olika delar av världen drar MSB lärdomar som används till det vi gör på hemmaplan. 

MSB:s insatspersonal ger uppskattat stöd

Det ingår i MSB:s uppdrag att på olika sätt stödja aktörer under en kris. Nu under coronakrisen har flera myndigheter och regioner fått stöd i form av personal där MSB stärkt upp med bland annat stabsstöd, analytiker och kriskommunikatörer. Personalen används på olika sätt beroende på behov, dels genom att stötta de organisationer som inte är så vana vid att jobba med krisledning så att deras krisorganisation blir mer operativ, dels genom att avlasta personalen i organisationer som är högt belastade under en längre tid. I flera fall är det personal som tidigare rekryterats och utbildats som insatspersonal hos MSB och finns registrerade i MSB:s resursbas som utgör stödet. I de fall där MSB inte har efterfrågad kompetens bland insatspersonalen kan vi även mäkla stödpersonal från andra myndigheter. 

– Vi har fått mycket uppskattning från de myndigheter vi stöttar med insatspersonal där de uttrycker att insatspersonalen bidragit på betydande sätt, antingen med expertisstöd eller att de kunnat gå in och avlasta en aktör under en väldigt ansträngd situation då arbetsbelastningen varit hög under lång tid, säger Josefin Gullstrand, projektledare på insatsfunktionen, MSB. 

  • Sara Appelquist stärker upp Folkhälsomyndigheten som kriskommunikatör, denna vecka jobbar hon hemifrån. Sara Appelquist stärker upp Folkhälsomyndigheten som kriskommunikatör, denna vecka jobbar hon hemifrån.
  • Ulf Cervinus i sitt arbete med att stärka upp Socialstyrelsen som resursmäklare. Ulf har tidigare jobbat som insatspersonal både i Sverige och internationellt, bland annat under skogsbränderna i Sverige 2018. Ulf Cervinus i sitt arbete med att stärka upp Socialstyrelsen som resursmäklare. Ulf har tidigare jobbat som insatspersonal både i Sverige och internationellt, bland annat under skogsbränderna i Sverige 2018.

Engagerande arbete

Sara Appelquist, till vardags gränskontrolltjänsteman på gränspolisen i Malmö, gör sin första insats genom MSB och jobbar just nu som kriskommunikatör på Folkhälsomyndigheten. 

– Folkhälsomyndigheten är under stor press men det är ändå bra stämning och de är tacksamma för den hjälp de får, vilket var särskilt tydligt när jag började i mitten av mars då det var ett lite mer akut läge, säger Sara Appelquist, en av MSB:s insatspersonal.

Saras uppdrag från MSB går ut i dagarna men Folkhälsomyndigheten uppskattar stödet och vill att hon stannar så de anställer henne själva under kommande fyra månader. Sara jobbar framförallt med att besvara frågor från allmänheten i sociala medier, men stöttar också Folkhälsomyndighetens kommunikationsfunktion på andra sätt. 

– Det är allt från att ta fram budskap och paketera information så att den når alla målgrupper till att korrekturläsa – stort och smått. Det viktigaste jag gör är att besvara frågor från allmänheten. Det är viktigt att allt stämmer och vi som jobbar med detta har mycket kontakt med varandra och med experter i myndigheten för att få till bra och korrekta svar. Det är många som har konkreta frågor och en önskan om att förstå och då är det vårt jobb att försöka identifiera vad personen behöver och ge rätt information, säger Sara Appelquist.

Sara berättar att samtidigt som det kommer mycket kritik i medierna så får hon i sin kontakt med allmänheten också mycket positiv feedback till Folkhälsomyndigheten. Hon säger att hennes arbete handlar mycket om att förklara på ett sansat sätt och att det är en ganska stor portion folkbildning i det hela. 

– Det leder ofta till att människor blir nöjda och det är fantastiskt att se att det vi gör ger effekt, säger Sara Appelquist.

MSB:s insatsarbete under coronakrisen

MSB har en gedigen erfarenhet av att stötta aktörer vid kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis vid oljeutsläpp, kemikalieolycka, översvämning, skogsbrand och vid behov av expertis med samverkan och ledning eller att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för MSB, både förebyggande för att minska konsekvenserna i samhället och med själva hanteringen av katastrofer. Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet, genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer, förmedlat personella resurser till 11313 och stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning.

 

Artikelserien om MSB:s insatsarbete under coronakrisen

Publicerad: 13 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:45

Senast granskad: 13 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan