Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:54

MSB stödjer frivilligorganisationer

I MSB:s särskilda organisation för hanteringen av Coronapandemin är ett av MSB:s uppdrag att samordna stöd från frivilliga försvarsorganisationer (FFO:er) för att stötta andra myndigheter, regioner och kommuner i krisen. Möt Sara Zamore Asada från MSB, som jobbar som frivilligsamordnare i insatsfunktionen.
  • Bild. 1 FRG stöttar med att handla mat för personer som är över 70 eller tillhör en riskgrupp. Bild. 1 FRG stöttar med att handla mat för personer som är över 70 eller tillhör en riskgrupp.
  • Bild 2. FRG hjälper till med matinköp som levereras vid dörren. Bild 2. FRG hjälper till med matinköp som levereras vid dörren.

Till vardags jobbar Sara Zamore Asada på avdelningen för Krisberedskap och Civilt försvar med Finansiering av Beredskapsutveckling (KC-FB). Under coronautbrottet startade MSB en särskild organisation för hantering av Corona, där Sara nu jobbar som samordnare för FFO:er i insatsfunktionen. Ett av uppdragen hon har är att förmedla kontakt mellan de aktörer som behöver resursförstärkning och FFO.

  I vanliga fall jobbar jag aktivt med kompetensförsörjning för FFO:erna som får medel från anslag 2:4 (anslag som stärker samhällets beredskap inför kris och krig) för att bland annat utbilda sina medlemmar för att vara en resurs till det civila samhället. Till exempel har FFO:erna utbildade stabsassistenter, kriskommunikatörer, bandvagnsförare, logistiker, folk inom sjö- och flygfart som ska stärka upp det civila samhället vid kris och krig, berättar Sara Zamore Asada, samordnare insatsfunktionen inom MSB.

Information till resenärer

I mitten av mars såg Folkhälsomyndigheten ett behov av att ge resenärer som kom tillbaka till Sverige information om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt på ett enkelt sätt förmedla rekommendationerna som gällde i Sverige. På Arlanda och Landvetters flygplatser samt på centralstationer och i kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg och Malmö stöttade därför Civilförsvarsförbundet och Svenska Lottakåren med utdelning av ett informationsblad till resenärer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På Arlanda har responsen från resenärerna varit mycket positiv, då många upplevt att FFO:erna som varit på plats för att dela ut informationsbladet även har gett en lugnande effekt under ett rådande kaosliknande tillstånd.  

 Många har varit isolerade utomlands under en längre tid och levt under en ovisshet kring när de får komma hem till Sverige. Många har tyckt att det varit mycket jobbigt och då haft behov av att få prata av sig. Civilförsvarsförbundet och Svenska Lottakåren är två organisationer inom FFO som kunnat ge ett bra stöd när resenärerna kommit hem då flera av dem har kompetens inom krisstöd, berättar Sara.

Stärkt frivilligstöd till kommunerna

För att undvika smitta av coronaviruset har personer över 70 år och andra riskgrupper blivit avrådda från att handla i butiker och på apotek. Därför har MSB tagit fram en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet som innebär att de har det nationella samordningsansvaret för frivilliga resursgrupper (FRG) i de kommuner som har en FRG.

Hos de kommuner som saknar en FRG-funktion har MSB tagit fram en lösning med ett tillfälligt stöd till kommunerna under ett akut skede, tills en fungerande FRG finns på plats. På samma vis som hos en kommun med etablerad FRG-grupp, ges stöd till riskgrupper i form av matinköp och upphämtning av mediciner. Detta akutstöd har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner och Svenska Röda korset, där Svenska Röda korset har det nationella samordningsansvaret. Här ingår även stöd från Stadsmissionen, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet och Rädda barnen.

På MSB:s initiativ har FFOerna nu även bildat en gemensam samordningsfunktion för första gången. Därifrån kan de ta emot förfrågningar om stöd från myndigheter, regioner och kommuner som behöver stöd från FFO.

Förstärkt samarbete mellan aktörer

Vid större eller långvariga samhällsstörningar kan det ibland uppstå en mängd problem om ordinarie resurser inte räcker eller finns tillgängliga hos en aktör.

I insatsfunktionen jobbar vi hela tiden framåtlutade där vi försöker hitta lösningar innan aktören ber om hjälp, så att vi kan stötta dem så snabbt och så bra som möjligt under krisen. Vi jobbar även aktivt mellan vår ordinarie linjeverksamhet och den särskilda organisationen för att tillsammans hitta långsiktiga lösningar för att få ut FFO:erna på ett snabbt och smidigt sätt under nästa kris, avslutar Sara.

Bild 3. Sara Zamore Asada, jobbar med de frivilliga försvarsorganisationer i insatsfunktionen. Bild 3. Sara Zamore Asada, jobbar med de frivilliga försvarsorganisationer i insatsfunktionen.

Artiklarna om MSB:s insatser under coronakrisen

MSB:s insatsarbete under coronakrisen

MSB har en gedigen erfarenhet av att stötta aktörer vid kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis vid oljeutsläpp, kemikalieolycka, översvämning, skogsbrand och vid behov av expertis med samverkan och ledning eller att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för MSB, både förebyggande för att minska konsekvenserna i samhället och med själva hanteringen av katastrofer. Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet, genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer, förmedlat personella resurser till 11313 och stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning.

Publicerad: 12 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:54

Senast granskad: 12 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan