Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:27

MSB stödjer aktörer med provtagningar för covid-19

MSB har under pågående coronapandemin stärkt regioner med tält och modulhus för triagering av patienter vid vårdinrättningar. Hittills har den provtagning som skett gjorts med regionernas egna resurser. Nu stöttar MSB med temporära provtagningsstationer eftersom regionernas tester utökats till att även gälla personal som jobbar inom samhällsviktig verksamhet.
  • Temporär provtagningsstation i form av ett modulhus. Foto: Martin Sjöholm/MSB Temporär provtagningsstation i form av ett modulhus. Foto: Martin Sjöholm/MSB
  • Modulhuset för provtagning i i Stenungssund Modulhuset för provtagning i i Stenungssund

Provtagning av personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som arbetar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och  de samhällsviktiga verksamheterna  kunna upprätthållas. MSB finns till för att stödja i den nu utökade provtagningen som sker runt om i landet. Stenungsund är första kommun som fått ta del av en temporär provtagningsstation i form av ett modulhus.

– Det känns bra att stödja Stenungsund med den här provtagningsstationen. På många ställen i Sverige finns utbildade frivilliga från de Frivilliga försvarsorganisationerna (FFO:er) som också kan stötta upp med information och anvisningar för besökare, planering och transporter vid denna typ temporära provtagningsstationer, säger Martin Sjöholm som är projektledare i insatsfunktionen i MSB:s särskilda organisation för coronahanteringen och som just nu befinner sig i Stenungsund och är med vid uppsättningen.

Uppsättning av temporära provtagningsstationer

Provtagning i ett modulhus eller tält innebär en möjlighet att begränsa risken för smittspridning. Provtagningen sker utanför vårdinrättningarna och på en tydligt avgränsad yta. Förutom modulhus och tält kan MSB även komplettera med annan utrustning i form av möbler, avskärmningsväggar, el-kablage eller utvändig belysning.

Utrustning finns färdigpackad hos MSB i Kristinehamn och personal står redo runtom i landet. Kravet för att ett modulhus eller tält ska kunna sättas på plats är att de kan stå stadigt på en hårdgjord yta i anslutning till vårdinrättning och att det finns möjlighet till inkoppling för el.

Artikelserie om MSB:s insatser med anledning av coronapandemin

MSB:s insatsarbete med anledning av coronapandemin

MSB har en gedigen erfarenhet av att stötta aktörer vid kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis vid oljeutsläpp, kemikalieolycka, översvämning, skogsbrand och vid behov av expertis med samverkan och ledning eller att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för MSB, både förebyggande för att minska konsekvenserna i samhället och med själva hanteringen av katastrofer. Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet, genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer, förmedlat personella resurser till 11313 och stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning.

Publicerad: 3 juni 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:27

Senast granskad: 3 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan