Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:26

MSB genomför insatser som stödjer vården

Utanför en vårdcentral i Ulricehamn står ett av MSB:s tält. Tälten används normalt vid insatser i katastrofer runtom i världen, och kommer nu till nytta som tillfälliga sjukvårdslokaler här i Sverige. Den som känner sig krasslig med luftvägssymtom kan besöka vårdcentralen, utan fara för andra.
Artikelserie om MSB:s insatser under coronakrisen

 Tältet uppfyller behoven väldigt bra. Vi har fått hjälp av kommunen med skyddande betongsuggor utanför tältet och av MSB:s team med att bygga en ramp för tillgängligheten, något som vi annars hade fått leja in på något sätt. Det finns en dörr i vardera ände, där en används av de som söker och den andra av personalen, säger Dennis Johansson vid HälsoBrunnen vårdcentral som drivs av Praktikertjänst.

Myndigheten har tidigare stärkt ett antal regioner med tält som kan användas på just detta sätt. Den som uppvisar symptom som kan indikera coronasmitta slussas till rätt plats för en initial bedömning utanför sjukhuset. Det kallas för triagering och är en första medicinsk bedömning. På det sättet minskas risken för smittspridning, både för personal och patienter.

För att få hjälp av MSB vänder sig regionen eller en länsstyrelse till MSB. Tidigare har förfrågningarna inkommit via Socialstyrelsen, men numera kan aktörerna vända sig direkt till MSB för att få stöd. Efter beslut om genomförande av insats transporterar MSB tält eller prefabricerat modulhus och sätter upp dem på plats med hjälp av ett teknikerteam, och det går vanligen att ordna snabbt.

 

  • MSB:s tält, till vänster, används här som väntrum för patienter med luftvägssymtom som väntar på att få komma in på särskild plats på akutmottagningen i Karlstad. Tältet till höger kommer från Räddningstjänsten i Hagfors och används för triagering. MSB:s tält, till vänster, används här som väntrum för patienter med luftvägssymtom som väntar på att få komma in på särskild plats på akutmottagningen i Karlstad. Tältet till höger kommer från Räddningstjänsten i Hagfors och används för triagering.
  • Verksamhetschef på akutmottagningen i Karlstad, Ulrika Nilsson, berättar om samarbeten som kommit till med anledning av covid-19, både internt på sjukhuset och externt med bland andra MSB. Verksamhetschef på akutmottagningen i Karlstad, Ulrika Nilsson, berättar om samarbeten som kommit till med anledning av covid-19, både internt på sjukhuset och externt med bland andra MSB.

Igår tisdag 5 maj sattes det upp ett tält utanför lasarettet i Skellefteå på förfrågan från Region Västerbotten och idag två prefabricerade modulhus i Västra Götalandsregionen. Tidigare under våren sattes tillfälliga sjukvårdslokaler upp på fyra platser i Region Uppsala och på två i Region Värmland. Utanför akutmottagningen i Karlstad för att underlätta i kontrollen av luftvägssymtom, och för att ordna ett särskilt väntrum där patienter med sådana symtom kan invänta vård. Ulrika Nilsson, verksamhetschef på akutmottagningen, menar att det är en stor hjälp att inte behöva ta in patienter utan att först kontrollera symptom.

 I mitten av mars såg vi att något måste göras. Vi tog beslutet på en fredag och kontaktade MSB på kvällen. De hade då folk här på plats och satte upp tältet inom några timmar, fantastiskt bra, säger Ulrika Nilsson. Hon berättar att tältet från MSB fungerar som väntrum för de med luftvägssymtom eller feber tills det finns lediga rum för dem inne på akuten.

MSB:s insatsarbete under coronakrisen

MSB har en gedigen erfarenhet av att stötta aktörer vid kriser. Nationellt har vi flera olika förstärkningsresurser som kan stötta exempelvis vid oljeutsläpp, kemikalieolycka, översvämning, skogsbrand och vid behov av expertis med samverkan och ledning eller att ta emot internationellt stöd.

Runtom i Sverige finns också många som har varit ute i världen och arbetat med katastrofer för MSB, både förebyggande för att minska konsekvenserna i samhället och med själva hanteringen av katastrofer. Den kompetens som 30 års erfarenhet av internationella insatser har gett oss på MSB, återförs ständigt till den svenska krisberedskapen genom arbetet under kriser och samhällsstörningar.

När smittspridningen av det nya coronaviruset slog till med full kraft även i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. Bland annat har vi stöttat vid organiserade hemresor för svenskar från utlandet, genom stöd från frivilliga försvarsorganisationer delat ut informationsmaterial och bistått kommuner med kontakter till frivilliga försvarsorganisationer för att stödja äldre personer, förmedlat personella resurser till 11313 och stöttat och stärkt upp svenska myndigheter och regioner med bemanning och rådgivning.

 

Artikelserie om MSB:s insatser under coronakrisen

Publicerad: 6 maj 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:26

Senast granskad: 6 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan