Till innehåll på sidan

Stöd till aktörer

Här finns information och stöd kopplat till coronaviruset för aktörer i samhället.

Scenarier som stöd till analys och planering

MSB har tillsammans med andra myndigheter tagit fram ett antal scenarier om tänkbara framtida händelser och potentiella konsekvenser. Scenarierna kan användas som stöd till analys och planering för att kunna förbereda förebyggande och hanterande åtgärder.

Scenarierna är inte dimensionerande och ska inte förväxlas med prognoser eller smittspridningsscenarier från Folkhälsomyndigheten.

Scenarier som stöd till analys och planering

Transport och logistik med anledning av covid-19

Regeringen har fattat beslut att ge MSB i uppdrag att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik. Uppdraget avser skyddsutrustning och annan materiel som behövs till följd av covid-19. Till sidan Transport och logistisk med anledning av covid-19

Stöd i att bedöma samhällsviktig verksamhet vid skolstängning

Om regeringen eller huvudman fattar beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för att hindra smittspridning behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. MSB har stöd till verksamhetsutövare för att bedöma om en verksamhet är samhällsviktig i en sådan situation.

Till sidan Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

En av grupperna som kan testas för smitta av covid-19 är personer som arbetar med samhällsviktig verksamhet. MSB har tagit fram ett underlag som bland annat kan användas av de som ansvarar för att utföra provtagning som beskriver vad som är samhällsviktig verksamhet och exempel på sådan verksamhet.

Till sidan Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19

Stärkt frivilligstöd till offentliga aktörer

MSB satsar på stärkt frivilligstöd till offentliga aktörer under coronapandemin. Det gäller kommuner, centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner.

Till sidan Stärkt frivilligstöd till kommunerTill sidan Stärkt frivilligstöd till myndigheter och regioner

Stöd till kommunal räddningstjänst gällande corona

MSB samlar information till kommunal räddningstjänst när det gäller corona. 

Till sidan Stöd till kommunal räddningstjänst gällande corona

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

En vägledning i hur din organisation kan tänka inför att planera för eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.
Stöd baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering, ett arbete som MSB löpande stöttar med oavsett störning.

Till sidan Kontinuitetshantering där du kan ladda ned planeringsstödet för bortfall av personal, varor och tjänster

Stöd vid transport av farligt gods - coronavirus

Den rådande situationen med coronavirus och covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods, som transport av avfall ( UN 3291) i containrar, giltighetstid för ADR-intygen och säkerhetsrådgivare.

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

Vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer

Planeringsstöd för statliga arbetsgivare samt kommuner och regioner. Här finns även checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vägledningar för samverkan med frivilliga

 

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan