Till innehåll på sidan

Stöd till aktörer

Här finns information och stöd kopplat till coronaviruset för aktörer i samhället.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Till sidan Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Stärkt frivilligstöd till kommunerna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner.

Till sidan Stärkt frivilligstöd till kommunerna

Stöd till kommunal räddningstjänst gällande corona

MSB samlar information till kommunal räddningstjänst när det gäller corona. 

Till sidan Stöd till kommunal räddningstjänst gällande corona

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

En vägledning i hur din organisation kan tänka inför att planera för eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster.
Stöd baseras på MSB:s stöd för identifiering av samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering, ett arbete som MSB löpande stöttar med oavsett störning.

Ladda ned planeringsstödet för bortfall av personal, varor och tjänsterStöd vid transport av farligt gods - coronavirus

Den rådande situationen med coronavirus och covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods, som transport av avfall ( UN 3291) i containrar, giltighetstid för ADR-intygen och säkerhetsrådgivare.

Farligt gods och påverkan av coronaviruset

Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

Ett stöd till i att identifiera samhällsviktig verksamhet inom en egen organisation, ett geografiskt område eller ett större ansvarsområde.

Samhällsviktig verksamhetFöreskrifter och allmänna råd med anledning av corona

Vägledning för samverkan med frivilliga och frivilliga försvarsorganisationer

Planeringsstöd för statliga arbetsgivare samt kommuner och regioner. Här finns även checklistor och kontaktuppgifter till de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vägledningar för samverkan med frivilliga

Senast granskad: 26 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan