Till innehåll på sidan

Kantar Sifos rapport om förtroende, oro och beteende under coronakrisen

Kantar Sifo har sedan i mars gjort undersökningar av allmänheten, bland annat avseende grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. På denna sida finns resultaten från undersökningarna samlade.

Sammanfattning av den senaste undersökningen

Alla värden i Kantar Sifos undersökning ligger stabilt. Under sommaren och nu hösten har oron hos människor generellt sett minskat.

I en rad frågor får respondenterna svara på om de i lika stor utsträckning eller mer eller mindre kommer att gå till exempel på bio, restauranger och stora evenemang. Den övervägande delen, mellan 70 och 80 procent, svarar på samtliga frågor att de kommer att gå dit i samma utsträckning som före coronapandemin. En av fem svarar att de kommer att gå mer sällan.

Undersökningen visar att det fortsatt finns ett högt förtroende för sjukvården och bland annat Folkhälsomyndigheten för hanteringen av det nya coronavirusets utbredning i Sverige.

Sju av tio ser ljust på framtiden. Med hänsyn till hur vi globalt lyckas med att hantera situationen med covid-19 så noteras fortsatt stabila resultat i svaren på undersökningen.

Om enkäten

Mätningen genomförs på initiativ av Kantar Sifo med syfte att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Deras ambition är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Senast granskad: 9 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan