Till innehåll på sidan

Informationssatsning om det nya coronaviruset

MSB har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och en lång rad andra aktörer. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Coronakrisen påverkar samhället på alla sätt. Inte minst i informationsflödet. Bekräftad information och rykten sprids samtidigt, vilket skapar förvirring och oro kring vad som egentligen gäller.  

Kommunikationsmålen för satsningen är:

 • Att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen.
 • Den ska också bidra till att människor aktivt och uthålligt vill medverka till att bromsa smittspridningen och begränsa dess samhällskonsekvenser.

Satsning med tre parallella delar

Informationssatsningen består av tre delar, som kommer att pågå samtidigt, för att informationen ska nå så många som möjligt. De tre delarna innebär att:

 • På bred front nå ut med annonsering i traditionella- samt sociala och digitala medier, bland annat i tidningar, radio, tv samt på informationstavlor. Denna insats beräknas nå drygt 90 procent av befolkningen.
 • I samverkan med myndigheter och organisationer i civilsamhället arbeta för att nå människor som inte tar till sig eller använder konventionella informationskanaler och plattformar. 
 • Genomföra regelbundna presskonferenser där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget.

Bekräftad och uppdaterad information till allmänheten om hanteringen av coronasmittan finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen Krisinformation.se.

För att mäta vår informationsinsats effektivitet och förmåga att ändra beteende, skapa besök på krisinformation.se, samt stärka tryggheten och förståelsen kring coronaviruset, har MSB genomfört en effektmätning.

En effektmätning genomfördes i vecka 14-16 och omfattar aktiviteter i kanaler som tv, radio, annonsering i dags- och lokalpress samt digital annonsering och sociala medier. Resultatet visade bland annat att 82 procent av de tillfrågade sett kampanjen.

Ladda ner resultaten av undersökningen

Läs samlad information om covid-19 på krisinformation.seMer information om de tre delarna i informationssatsningen

 • Bred annonsering

  Annonserna genomförs i en mängd olika kanaler, bland annat i hel- och halvsidor i tidningar, som inslag i radio och tv, inlägg i sociala medier på olika språk samt digital annonsering på olika språk.

  Budskapen är anpassade efter respektive kanal de kommer att visas i. De är utformade för att få så många som möjligt att göra sitt yttersta för att skydda sig själv, andra och bidra till att mildra konsekvenserna för samhället. Huvudbudskapet är ”Tillsammans kan vi bromsa smittan”.

  Översikt 

  Kanaler

  Här är en schematisk översikt av kampanjens olika mediekanaler. Insatsen kommer att gå i såväl traditionella kanaler som tv, radio och morgonpress, men även synas brett i digitala kanaler och sociala medier.

  Därtill används också kanaler som direkt når andra språkgrupper i vårt land. I samarbete med dessa kanaler samt föreningar och organisationer arbetar vi aktivt med att nå även de grupper som befinner sig utanför de vanliga mediekanalernas räckvidd.

  Tidplan

  Här nedan syns en tidplan för insatsen. Vi räknar med att coronakrisen blir utdragen och att fler informationsinsatser kommer att behövas.

  Översikt över tidplanen Översikt över tidplanen
 • Samverkan

  MSB har tagit kontakt med flera myndigheter liksom en lång rad organisationer i civilsamhället, men många hör också av sig på eget initiativ och erbjuder sig att stödja myndigheten för att nå ut med samhällsviktig information till så många som möjligt, oavsett behov och förutsättningar.

  MSB har hittills varit i kontakt med och inlett samverkan med följande myndigheter:

  • Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

  • Myndigheten för delaktighet (MFD)

  • Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

  • Myndigheten för tillgängliga medier

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten

  MSB har också inlett ett samarbete med länsstyrelsen i Skåne för att de ska stödja så väl MSB, som länsstyrelser och andra aktörer, med att nå nyanlända och utrikesfödda med aktuell och bekräftad information om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av coronaviruset. Arbetet sker med utgångspunkt i den särskilda behovs- och kunskapsbaserade metod som länsstyrelsen Skåne använder sig av sedan flera år för att öka förutsättningarna för nyanländas hälsa och delaktighet.

  Civilsamhället är en tillgång vid kriser och svåra påfrestningar. MSB har kontaktat ett hundratal organisationer och föreningar som representerar en mängd olika intressen och verksamheter och viljan att hjälpa till att sprida samhällsviktig information under den pågående pandemin i sina medlemsorganisationer, nätverk och kanaler är stor.

 • Presskonferenser

  Varje vardag kl. 14.00 samt vid behov hålls en gemensam presskonferens där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget. Även andra myndigheter medverkar när det finns information de behöver berätta om. Presskonferenserna sänds live på Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal och kan även ses i efterhand. SVT sänder också live från presskonferenserna.

  Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal

  SVT Play

Annonsmaterial  

Allt material som finns här är fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Se materialet som ingår i informationssatsningen

Presentation av informationssatsningen

För att nå personer med behov av information på sitt första språk om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av covid-19, har MSB, i samarbete med och med stöd av myndigheter och organisationer i civilsamhället, genomfört en bred informationssatsning. I presentationen om MSB:s informationssatsning sammanfattas vad som gjorts och görs.

Presentation av MSB:s informationssatsning

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan