Till innehåll på sidan

Informationssatsning om det nya coronaviruset

MSB har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och en lång rad andra aktörer. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Informationsmaterial att använda

Coronakrisen påverkar samhället på alla sätt. Inte minst i informationsflödet. Bekräftad information och rykten sprids samtidigt, vilket skapar förvirring och oro kring vad som egentligen gäller.  

Kommunikationsmålen för satsningen är:

 • Att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen.
 • Den ska också bidra till att den ska bidra till att människor aktivt och uthålligt vill medverka till att bromsa smittspridningen och begränsa dess samhällskonsekvenser.

Satsning med tre parallella delar

Informationssatsningen består av tre delar, som kommer att pågå samtidigt, för att informationen ska nå så många som möjligt. De tre delarna innebär att:

 • På bred front nå ut med annonsering i traditionella- samt sociala och digitala medier, bland annat i tidningar, radio, tv samt på informationstavlor. Denna insats beräknas nå drygt 90 procent av befolkningen.
 • I samverkan med myndigheter och organisationer i civilsamhället arbeta för att nå människor som inte tar till sig eller använder konventionella informationskanaler och plattformar. 
 • Genomföra regelbundna presskonferenser där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget.

Bekräftad och uppdaterad information till allmänheten om hanteringen av coronasmittan finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen Krisinformation.se.

För att mäta vår informationsinsats effektivitet och förmåga att ändra beteende, skapa besök på krisinformation.se, samt stärka tryggheten och förståelsen kring coronaviruset, genomför MSB ett antal effektmätningar.

En effektmätning genomfördes i vecka 14-16 och omfattar aktiviteter i kanaler som tv, radio, annonsering i dags- och lokalpress samt digital annonsering och sociala medier. Resultatet visade bland annat att 82 procent av de tillfrågade sett kampanjen.


En kompletterande mätning till den i vecka 14-16 genomfördes under perioden 14-27 maj i utsatta områden (8 storstäder). Slumpmässigt utvalda personer intervjuades på svenska, engelska, arabiska, somaliska, turkiska, polska, persiska och dari. Mätningen visade att informationsinsatsen har bidragit till kunskap och motivation att följa myndigheternas rekommendationer.

En ny effektmätning kommer att genomföras i vecka 31-32 för att ta reda på hur väl informationen i sommarens aktiviteter och breda annonsering nått ut samt hur budskapen har uppfattats. Resultatet kommer att redovisas i augusti månad.

Ladda ned resultaten av effektmätningen vecka 14-16Ladda ner resultaten av mätningen för perioden 14-27 maj

Läs samlad information om covid-19 på krisinformation.se

Informationssatsningen fortsätter under sommaren

MSB:s regeringsuppdrag, att genomföra en stor informationssatsning med anledning av coronaviruset, fortsätter under sommarmånaderna juni och juli. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.
Informationen kommer att synas brett i medier som press, radio, TV, sociala och digitala medier samt på stortavlor över hela Sverige. Först ut blir sociala medier, med fokus i slutet av perioden på annonsering utomhus. All information hänvisar till krisinformation.se.

Annonsmaterial  

Allt material som finns här är fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Annonsmaterial att använda

Mer information om de tre delarna i informationssatsningen

 • Bred annonsering

  Annonserna genomförs i en mängd olika kanaler, bland annat i hel- och halvsidor i tidningar, som inslag i radio och tv, inlägg i sociala medier på olika språk samt digital annonsering på olika språk. Under vecka 26 och vecka 28 kommer annonserna även synas på storbildstavlor utomhus över hela Sverige. 

  Budskapen är anpassade efter respektive kanal de kommer att visas i. De är utformade för att få så många som möjligt att göra sitt yttersta för att skydda sig själv, andra och bidra till att mildra konsekvenserna för samhället. Sommarens huvudbudskap är ”Att vi alla tar ansvar, gör stor skillnad. Tillsammans kan vi bromsa smittan”.

  Översikt 

  Kanaler

  Här finns en schematisk översikt av kampanjens olika mediekanaler. Insatsen kommer att gå i de traditionella kanalerna som tv, radio, morgonpress, kvällspress och utomhus och även synas brett i digitala kanaler och sociala medier.

  Därtill används också kanaler som direkt når andra språkgrupper i vårt land. Genom dessa kanaler samt i samarbete med föreningar och organisationer, arbetar vi aktivt med att nå även de grupper som befinner sig utanför de vanliga mediekanalernas räckvidd.

  Tidplan

  Nedan syns en tidplan för insatsen under sommarmånaderna 2020.

  Tidplan sommar 2020 vecka 24-31 Tidplan sommar 2020 vecka 24-31
 • Samverkan

  För att nå ut så brett som möjligt med aktuell och bekräftad information om coronaviruset samverkar MSB med flera myndigheter liksom en lång rad organisationer i civilsamhället. Många har också hört av sig och erbjuder sig att stödja myndigheten för att nå ut med samhällsviktig information om pandemin till så många som möjligt, oavsett behov och förutsättningar.

  MSB samverkar med bland annat:

  • Myndigheten för delaktighet (MFD)

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

  • Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

  • Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

  MSB har också gett länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att nå nyanlända och utrikesfödda med aktuell och bekräftad information om hur vi tillsammans bromsar spridningen av coronaviruset. Arbetet sker med utgångspunkt i den särskilda behovs- och kunskapsbaserade metod som länsstyrelsen Skåne använder sig av sedan flera år för att öka förutsättningarna för nyanländas hälsa och delaktighet. Resultatet är korta informationsfilmer med olika teman om covid-19 och på flera olika språk. Filmerna ligger bland annat på informationsverige.se och på krisinformation.se

  Civilsamhället är en tillgång vid kriser och svåra påfrestningar. MSB skickar regelbundet ut aktuell information från Folkhälsomyndigheten till cirka 150 organisationer och föreningar som representerar en mängd olika målgrupper, intressen och verksamheter. Viljan att hjälpa till att sprida samhällsviktig information under den pågående pandemin i sina medlemsorganisationer, nätverk och kanaler är stor.

 • Presskonferenser

  Varje vecka, på tisdagar och torsdagar kl. 14.00, samt vid behov, hålls en gemensam presskonferens där Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen gemensamt informerar om det aktuella läget. Även andra myndigheter medverkar när det finns information de behöver berätta om. Presskonferenserna sänds live på Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal och kan även ses i efterhand. SVT sänder också live från presskonferenserna.

  De tre myndigheterna har genomfört pressträffar varje helgfri vardag sedan början av mars med anledning av covid-19-epidemin. Beslut om minskad frekvens för myndighetsgemensam pressträff för covid-19-epidemin fattades 10 juni.

  Folkhälsomyndighetens Youtube-kanal

  SVT Play

Presentation av informationssatsningen

För att nå personer med behov av information på sitt första språk om hur vi tillsammans kan bromsa spridningen av covid-19, har MSB, i samarbete med och med stöd av myndigheter och organisationer i civilsamhället, genomfört en bred informationssatsning. I presentationen om MSB:s informationssatsning sammanfattas vad som gjorts och görs.

Presentation av MSB:s informationssatsning

Samlad information till utländska turister i Sverige

När besökare kommer till vårt land är det deras ansvar att ta reda på vad som gäller i Sverige som exempelvis trafikregler, lagar och så vidare. Information finns på 22 språk på Krisinformation.se och denna information är lätt att hitta via Visit Sweden (Svenska turistbyråer), färjeterminaler, flygplatser, tågstationer och andra platser där turister ofta besöker.

Visiting Sweden during the pandemic

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Sommar i skuggan av en pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

 

Senast granskad: 30 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan