Till innehåll på sidan

Har du stöd att erbjuda?

Det är många som hör av sig till MSB och vill hjälpa till med utrustning, sjukvårdsmateriel eller som personal.

Beroende på vilket stöd som erbjuds finns det olika sätt att ta kontakt med berörda aktörer.

Har du produkter att erbjuda till hälso- och sjukvården?

Företag som vill erbjuda större mängder sjukvårdsmaterial kan följa länken till Socialstyrelsens hemsida. Där kan man fylla i ett formulär om vilka produkter som erbjuds.

Läs mer och fyll i formuläret på Socialstyrelsens webbplats

Socialstyrelsen samordnar allt stöd inom hälso- och sjukvården i Sverige. Stöd blir aktuellt när regioner och kommuner inte kan försörja sig själva. Socialstyrelsen har avtal med bland annat Röda Korset för att kunna hantera de erbjudanden om material och personal som kommer in.

För att dina tjänster eller din materiel ska tas om hand skyndsamt, eller om du har mindre kvantiteter av material, vänligen ta kontakt med din region, kommun eller lokala frivilligorganisationer och erbjud dem ditt stöd.

Har du annat stöd att erbjuda?

Om du har annat stöd att erbjuda kan du anmäla detta via MSB:s resursportal. MSB har i uppdrag att samordna den utrustning som behövs inom andra verksamheter utanför sjukvården, för att andra samhällsviktiga verksamheter också ska fungera under krisen. Det gör vi genom att dela ditt erbjudande med myndigheter, länsstyrelser och regioner, som fördelar resurserna vidare till kommunerna. De som behöver stödet kan då kontakta dig direkt om behovet finns.

Dina kontaktuppgifter delas med berörda aktörer.

Läs om hur personuppgifterna du lämnar kommer hanterasFyll i givarformuläret

Vid frågor, kontakta resurssamordningen

Tack till alla som hör av sig

MSB vill framföra ett stort tack till alla som skickar in erbjudanden, även om du inte alltid får ett personligt svar. De erbjudanden vi får in förmedlas till berörda aktörer.

Senast granskad: 9 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan