Till innehåll på sidan

Annonsmaterial med nationella budskap

Här presenteras aktuellt material som du kan ladda ner och använda för att hjälpa till att minska smittspridningen.

Inom ramen för den nationella informationssatsningen har MSB, i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, under 2020 tagit fram nationella målgruppsanpassade budskap utifrån rådande situation vad gäller smittspridningen av covid-19. Målet med satsningen har varit att Sveriges befolkning ska känna till vad varje enskild individ ska göra för att undvika att själva bli smittade och för att inte smitta andra.

Den sista delen av informationssatsningen bestod av filmer som visar verkliga minnen, som människor spelat in från tiden innan covid-19, men även printannonser och affischering i särskilt utsatta områden runt om i landet. Delar av materialet presenteras här nedan och är fritt att ladda ner och använda.

Syntolkade versioner av filmerna

Material att använda inom informationssatsningen

Materialet är fritt för myndigheter, regioner, länsstyrelser, kommuner, organisationer och företag att ladda ner och dela vidare.

Har du frågor om materialet eller hur det kan användas, kontakta: kommunikation@msb.se.

  • Printannons: fira högtider
  • Printannons: fira högtider
  • Printannons i storkek 133x311
  • Printannons i storkek 133x311
Affisch för annonsering utomhus
Affisch för annonsering utomhus
Banner för digitala kanaler
Banner för digitala kanaler

Digitala skyltar

De digitala skyltarna är ljudlösa mp4-filmer.

  • Digital skylt med budskapet: sprid inte smittan vidareinformationsskärmar
  • Digital skylt med budskapet: sprid inte smittan vidareinformationsskärmar
  • Digital skylt med budskapet: ta ansvar
  • Digital skylt med budskapet: ta ansvar

Material inom EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan

MSB främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.Materialet nedan har tagits fram inom ramen för EU-projektet Tillsammans bromsar vi smittan. Materialet består av tryckta och digitala annonser, filmer samt folder och finns och finns på språken lätt svenska, engelska, arabiska, dari, tigrinja, somaliska och spanska.

Om projektet Tillsammans bromsar vi smittan

Nedan presenteras materialet på svenska.

Annonsmaterial på andra språk

Affisch

Affisch som går att skriva ut i A3- eller A4-format.

Filmer

Nedan finns tre informationsfilmer om covid-19 med olika budskap.

Folder

Beställ nedanstående folder i sin helhet i tryckt format, eller ladda ner de enskilda språksidorna separat.

 

Senast granskad: 23 december 2020

Till toppen av sidan