Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19. MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas.

Användarinstruktion för skyddsmask 90

För personal och yrkeskategorier som saknar tidigare utbildning i att använda skyddsmask 90.

Informationssatsning

Just nu pågår en informationssatsning med målet att nå så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Nyheter

5 juni 2020
Klockan 13.45

Informationssatsningen fortsätter under sommarmånaderna

MSB:s regeringsuppdrag, att genomföra en stor informationssatsning med anledning av coronaviruset, fortsätter under sommarmånaderna juni och juli. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå en så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.
3 juni 2020
Klockan 16.27

MSB stöder aktörer med covid-19 provtagningar

MSB har under pågående coronapandemin stärkt regioner med tält och modulhus för triagering av patienter vid vårdinrättningar. Hittills har den provtagning som skett gjorts med regionernas egna resurser. Nu stöttar MSB med temporära provtagningsstationer eftersom regionernas tester utökats till att även gälla personal som jobbar inom samhällsviktig verksamhet.
2 juni 2020
Klockan 14.05

Förutsättningar för testning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Enligt regionerna finns nu kapacitet för att provta personer med symtom på covid-19 som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna, i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner, skapat förutsättningar för att kunna testa den här gruppen brett.

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan