Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Här samlar vi information om vad MSB gör och vilken roll vi har i hanteringen. Här finns även länkar till andra myndigheters information om deras hantering.

MSB:s operativa uppdrag fungerar ur ett allrisk-perspektiv, det vill säga att vi har samma resurser och arbetssätt att utgå ifrån oavsett samhällsstörning. Vi kan välja att tillämpa dessa och skala upp lite olika beroende på händelse.

Operativa insatser

Vi har bistått Utrikesdepartementet vid en andra assisterad hemresa från Wuhan i Kina under helgen 8-9 februari för ytterligare fyra svenskar. Precis som vid förra insatsen så bestod MSB:s stöd av flera delar. Dels kommunikationssamordning mellan de berörda  myndigheter som arbetat med hemresan för att underlätta hanteringen, dels med personal med medicinsk kompetens som följde med på del av resan, som stöd till hemresenärerna. Efter ankomst till Sverige bistod slutligen MSB med hjälp av resenärernas transport till hemadressen.

Nyhet 20-02-10: MSB har stöttat vid en andra assisterad hemresa för svenskar från WuhanVi har bistått Utrikesdepartementet när tolv personer fick assisterad hemresa från Wuhan i Kina. Det innebar att två personer från MSB med krisstödskompetens fanns ombord på det flyg som hämtade svenskarna från Frankrike till Sverige. Flyget från Frankrike anlände till Arlanda flygplats runt niotiden under söndagskvällen den 2 februari. MSB anordnade hemtransport från Arlanda till hemorter med personal och bilar.

Nyhet 20-02-03: MSB bistod vid den assisterade hemresan för svenskar från KinaInformation till målgrupp

Nyhet som riktar sig mot målgrupper som hanterar farligt gods, där MSB och Folkhälsomyndigheten informerar om gällande bestämmelser vid transport av prover och avfall av coronavirus.

Nyhet 20-01-30: Vid transport av coronavirus

Utöver detta gör vi följande:

  • Omvärldsbevakar utvecklingen och har kontakt med berörda aktörer, däribland Folkhälsomyndigheten och UD.  Vi ställer frågor till aktörer för att klargöra läget.
  • Håller regeringskansliet informerat om hur utvecklingen kan påverka samhället.
  • Tar fram nationell lägesbild om det behövs. Vid behov kan vi ta fram en nationell lägesbild som delas med berörda aktörer för att fokusera aktörers åtgärder där de behövs bäst.
  • Samordnar kommunikationen till allmänheten. På vår sajt Krisinformation.se samlar vi löpande bekräftad information om coronaviruset.
  • Arrangerar regelbundna samverkanskonferenser där berörda aktörer informerar om läget. Uppstår behov kan vi snabbt sammankalla till extra samverkanskonferenser med fokus på hanteringen av coronaviruset.
  • MSB kan även bistå med andra resurser vid behov. I det här fallet skulle det kunna handla om personal som kan stötta vid en insats eller genom att förstärka andra myndigheter med kompetens.

Senast granskad: 13 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan