Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Här finns stöd från MSB till verksamheter, myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner inom olika frågor som har koppling till covid-19.

Stöd till Aktörer

MSB:s stöd till myndigheter, företag och organisationer.

Krisinformation.se

Bekräftad information från svenska myndigheter.

Nyheter

18 september 2020
Klockan 8.00

Nordiska krismyndigheterna i möte

De fem nordiska länderna har ett etablerat nära samarbete inom krisberedskap och räddningstjänst. Under det första halvåret 2020 har den samverkan präglats av covid-19, vilket också var huvudtemat vid det senaste mötet mellan generaldirektörer för krismyndigheter i Norden. - Även om länderna har valt olika vägar för att hantera covid-19 fortsätter vårt nära nordiska samarbete, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
11 september 2020
Klockan 16.15

Så jobbar MSB för att lyssna på de äldsta

Här redovisas det arbete som görs för att identifiera informationsbehovet hos de som är 80 år eller äldre.
1 september 2020
Klockan 12.00

Plan för insatser inför eventuella nya utbrott av covid-19

MSB:s plan för arbete med covid-19 under det kommande året har lämnats till regeringen 1 september. I planen framgår konkreta exempel på åtgärder som MSB vidtar kopplat till arbetet med covid-19.

Senast granskad: 29 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan