Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19.

Vad gör MSB?

Här hittar du mer information om vad MSB gör för arbete med det nya coronaviruset.

Informationssatsning

Just nu pågår en informationssatsning med målet att nå så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Barnomsorg om skolor stängs

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Arbeta säkert på distans

Här finns råd till dig som samordnar organisationens informationssäkerhet när flera distansarbetar.

Krisinformation.se

På krisinformation.se får du aktuell och bekräftad information från svenska myndigheter om coronaviruset covid-19

Andra språk/other languages

Samlade länkar till information på andra språk.

Nyheter

30 mars 2020
Klockan 14.29

Nu startar informationssatsningen om det nya coronaviruset

Den 24 mars fick MSB i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå så många som möjligt av Sveriges befolkning.
27 mars 2020
Klockan 10.19

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.
25 mars 2020
Klockan 13.16

Stärkt frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under corona-pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Senast granskad: 26 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan