Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19. MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas.

MSB:s stöd till aktörer med anledning av coronaviruset

Så här stärker MSB ansvariga aktörer med kompetens och materiel.

Råd för dig som verksamhetsansvarig

Här finns exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Annonsmaterial att använda

Materialet är fritt att ladda ner och dela vidare.

Transport och logistik med anledning av covid-19

Regioner, kommuner, företag och aktörer kan begära stöd av MSB.

Användarinstruktion för skyddsmask 90

För personal och yrkeskategorier som saknar tidigare utbildning i att använda skyddsmask 90.

MSB:s insatser under coronakrisen

När smittspridningen av coronaviruset slog till med full kraft i Sverige så var MSB redan i gång med att stödja aktörerna. I en serie fördjupade artiklar kan du ta del av det arbetet.

Har du stöd att erbjuda?

MSB har i uppdrag att samordna den utrustning som behövs inom andra verksamheter utanför sjukvården.

Stärkt frivilligstöd till kommuner

Civilsamhället hjälper kommuner under corona-pandemin, enligt överenskommelse mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utvecklingsarbete med lärdomar och erfarenheter från coronakrisen

Under den pågående krisen har utvecklingsarbete påbörjats för att ta lärdom av de erfarenheter pandemin hittills givit oss. Här finner du information om både pågående uppdrag och pågående forskning, samverkansprojekt och färdigställda rapporter.

Nyheter

28 juli 2020
Klockan 14.00

Färre räknar med att bli smittade

Förändringarna i Kantar Sifos undersökning är fortsatt få och förtroende för myndigheters hantering av coronavirusets utbredning i Sverige fortsatt stabil. Samtidigt som allt färre oroas över att själva bli smittade av viruset.
21 juli 2020
Klockan 14.00

Både förtroende och oro fortsatt stabilt

Förändringarna i Kantar Sifos undersökning är generellt inte så stora de senaste veckorna. Majoriteten fortsätter följa myndighetens rekommendationer och har för avsikt att vaccinera sig när vaccin är framtaget.
15 juli 2020
Klockan 13.30

MSB-insats på Gotland med anledning av covid-19

Förra veckans insats i Visby resulterade i att regionens lokaler för sjukvård utanför öns lasarett utökades med fem modulhus och ett tält. I de nya tillfälliga lokalerna ska patienter tas emot under pandemin.

Senast granskad: 30 juli 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan