Till innehåll på sidan

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

För att hantera coronavirussjukdomen covid-19 har flera myndigheter ansvar för olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Här finns information från MSB och andra gällande hantering av det nya coronaviruset covid-19. MSB arbetar alltid för att göra hanteringen av samhällsstörningar mer effektiv, så att konsekvenserna i samhället begränsas.

Användarinstruktion för skyddsmask 90

För personal och yrkeskategorier som saknar tidigare utbildning i att använda skyddsmask 90.

Informationssatsning

Just nu pågår en informationssatsning med målet att nå så stor del av Sveriges befolkning som möjligt.

Nyheter

1 juni 2020
Klockan 14.01

Oron för konsekvenser av coronaviruset

Kantar Sifo har ställt frågor om människors uppfattningar och beteenden under pandemin sedan den 21 mars. Totalt har över 7 300 personer besvarat enkäten. Den senaste rapporten visar att det är färre nu än för några veckor sedan som säger sig uppleva oro över de konsekvenser situationen kan få för den egna familjen.
28 maj 2020
Klockan 12.00

MSB:s insatspersonal stöttar under krisen

Under coronakrisen har flera myndigheter och regioner fått stöd från MSB i form av personal som till stora delar ingår i MSB:s förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL). Insatspersonalen har stärkt upp med bland annat stabsstöd, analytiker och kriskommunikatörer.
28 maj 2020
Klockan 8.31

Skillnader mellan kvinnors och mäns attityder till säkerhet och beredskap

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att deras förståelse för hur kriser kan påverka vardagen har förändrats under pandemin. Det är också fler kvinnor än män som anser att deras vilja att hjälpa andra har påverkats under krisen. Det visar slutrapporten av en enkätundersökning som MSB låtit göra.

Senast granskad: 7 maj 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan