Till innehåll på sidan

Det här gör MSB nationellt och för att stödja drabbade länder

MSB håller ihop hanteringen på nationell nivå för att bedöma och hantera olika risker och utmaningar för Sverige. Dessutom hjälper MSB Ukraina och angränsande länder med bland annat materiel och kompetens.

Kriget i Ukraina kan komma att pågå länge och läget kan förändras snabbt. Det är viktigt att alla berörda aktörer följer omvärldsutvecklingen och anpassar sin verksamhet så att den kan fortsätta att fungera även om läget förvärras. I den här situationen är det extra viktigt med en god samverkan mellan ansvariga myndigheter, företag och organisationer. 

Senast granskad: 8 december 2022

Till toppen av sidan