Till innehåll på sidan

Jordbävningen i Haiti

Den 14 augusti drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Tusentals har dött och skadats. De materiella skadorna är svåra. MSB har därför skickat ut experter samt materiel till Haiti för att stötta landet i räddningsarbetet.

Haiti har accepterat Sveriges erbjudande om expertstöd inom krishantering och materielstöd för att bidra till responsarbete i landet. MSB stödjer behovsbedömningar och samordning av hjälparbetet samt boendestöd till den drabbade befolkningen. Insatserna leds via EU:s Emergency Response Coordination Centre (ERCC) . 

MSB har sänt ut olika typer av experter i landet och fortsätter ha beredskap för att kunna sända ytterligare stöd vid behov.

  • Förödelsen efter jordbävningen i Haiti. Foto: Ocha
  • Förödelsen efter jordbävningen i Haiti. Foto: Ocha
  • MSB-teamet på plats. Foto: Ann-Charlotte Carlqvist, MSB

MSB stöttar med materiel och personal

MSB har skickat ut experter inom vatten, sanitet, hygien och miljö, säkerhet och informationshantering för att stödja EU:s katastrofteam och deras arbetet. I arbetet ingår bland annat att genomföra behovs- och skadebedömningar, stärka responsens samordning samt bidra till att möjliggöra för att nödsändningarna till landet kommer till de drabbad områdena. MSB har även skickat ett tekniskt katastrofteam med ett flertal experter inom logistik, IT-samband, administration med mera.

Det tekniska teamet har med sig  materiel i form av bland annat IT-sambandsutrustning och kontorsutrustning. Det tekniska teamet ser till att EU-medarbetarna kan komma ut till och verka från de hårdast drabbade platserna. Det innebär exempelvis att etablera kommunikationsmöjligheter, transportlösningar, kontorsplatser och boende.

Utöver det bidrar MSB även med annan hjälp som tält och filtar. Stödet hjälper den drabbade befolkningen att få tak över huvudet. Tälten kommer från Lions Club Sverige, som tillsammans med MSB donerar dem till de den lokala Lionsföreningen i landet, och i samordning med de ansvariga myndigheterna.

Många hus har skadats, eller raserats och många vågar inte flytta in. Stödet går främst till de som har förlorat sina hem. En mindre andel av tälten vi skickat är tänkt att ersätta delar av raserade sjukhus och annan samhällsviktig infrastruktur som är förstörd.

Stödet har skickats som svar på förfrågan via EU:s civilskyddsmekanism, där bland annat Sverige ingår. Transporten har skett med finansieringsstöd från EU.

Bakgrund

Haiti är fortfarande påverkat av den stora jordbävningen 2010 och hjälpbehoven är stora. Regeringen i Haiti har skickat ut förfrågningar om olika typer av stöd för att hantera katastrofen till EU:s civilskyddsmekanism. Fler EU-länder, FN, humanitära organisationer och andra länder utanför EU bidrar också till hjälpinsatsen.

Mer information

MSB:s insatshantering i korta dragOm humanitära insatser (msb.se)

EU och civilskyddssamarbetet (msb.se)rescEU på europa.eu

Fakta om ERCC

ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

Senast granskad: 16 september 2021

Till toppen av sidan