Till innehåll på sidan

Brand i skog och mark 2020

Det råder risk för gräs- och skogsbrand i flera delar av Sverige. Här hittar du praktisk information om bland annat förstärkningsresurser och eldningsförbud.

Foto: Pavel Koubek Foto: Pavel Koubek

Aktuell helikopterberedskap

MSB har fattat beslut om att totalt tio stycken helikpotrar ska vara i beredskap.

Beredskap från 3 juni klockan 13:00 till 4 juni klockan 13:00 är:

  • 2 helikoptrar i beredskap i Mora (det vill säga att de i Östersund flyttas till Mora)
  • 4 helikoptrar i beredskap i Västerås (varav 2 förberedda för Gotland)
  • 2 helikoptrar i beredskap i Jönköping
  • 2 helikoptrar i beredskap i Växjö

Bedömning av brandriskläget sker löpande och nytt beslut om beredskap kan tas om lget förändras.

Sammanställning av säsongens helikopterberedskap

Vad gör MSB?

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning som via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommunerna samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan hantera situationen själva. För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens resurser räcker till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

MSB har löpande dialog med en mängd olika aktörer som på något sätt arbetar med hanteringen av skogsbränderna.

Det finns en nationell beredskap för skogsbränder i skog och mark, MSB har en räddningstjänstberedskap dygnet runt. Syftet med beredskapen är att ge tillgång till experter och nätverk vid händelser som berör räddningstjänst.

Skogsbrandbevakning med flyg

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg. Länsstyrelsen har ansvaret och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

Skogsbrandbevakning med flygFörstärkningsresurser

MSB har förstärkningsresurser som kan användas vid skogsbrand eller gräsbrand om kommunens och regionens egna resurser är uttömda. Resurserna finns i form av bland annat helikopterresurser och skogsbrandsdepåer.

Förstärkningsresurser skogsbrand

Vad ska jag tänka på om jag måste elda?

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du eldar i skog och mark eller eldar i din trädgård. Här får du några bra tips på vad du ska tänka på om du måste elda. 

Vägledning om eldningsförbud

Vägledningen riktar sig till kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser.

Informationspaket om eldningsförbud

Informationspaketet ska underlätta för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer att informera allmänheten om eldningsförbud.

Senast granskad: 3 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan