Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Myndigheter och företag visar hur de utvecklar totalförsvaret

Företag och myndigheter har lyckats utveckla samverkan för att säkra tillgång på varor och tjänster i kris och krig. MSB stärker privat-offentlig samverkan med metod och finansiering av utvecklingsprojekt.

Företag är mycket viktiga för totalförsvaret i stort och för den svenska försörjningsberedskapen. All samhällsviktig verksamhet är direkt eller indirekt beroende av företag, till exempel inom produktion och transport. MSB har tagit fram metodik för att underlätta samverkan mellan företag och myndigheter. Dessutom finansieras myndigheters utvecklingsprojekt med näringslivet i försörjningsberedskap med anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Sammanlagt har elva projekt finansierats, varav sju projekt pågår. Målet är att stärka totalförsvaret i Sverige.

Trafikverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och förpackningsföretaget Trioworld berättar om hur de arbetat i filmerna.

Publicerad: 25 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 25 juni 2024

Till toppen av sidan