Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

MSB i Almedalen 2024

Almedalsveckan startar den 25 juni i Visby. MSB kommer att arrangera två egna panelsamtal. Utöver det deltar MSB i en rad andra seminarier och rundabord-samtal.

MSB startar Almedalsveckan med att arrangera två egna seminarier tisdagen den 25 juni på Mellangatan 27. Först ut är:Vi som verkar utan att synas – myndigheter som arbetar med att stärka det civila försvaretTid: kl 09.00-09.45
Adress: Mellangatan 27.

Civilt försvar är allt arbete som görs för att skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Men vad pågår egentligen i myndighetssverige? Vad har skett sedan Rysslands storskaliga invasion i Ukraina och vad behöver göras för att bidra till ett motståndskraftigt Sverige? Det görs mycket för att utveckla det civila försvaret och många myndigheter, regioner och kommuner verkar utan att synas. Detta seminarium handlar om att belysa vad som gjorts, görs och behöver göras för att stärka Sveriges robusthet. Men vi kommer också utmana bilden av att utvecklingen i det civila försvaret går långsamt. Deltar i samtalet för MSB, Livsmedelsverket, Energimyndigheten och Trafikverket.

Medverkande:

  • Charlotte Petri Gornitzka, GD/moderator, MSB
  • Annica Sohlström, GD, Livsmedelsverket
  • Robert Andrén, GD, Energimyndigheten
  • Roberto Maiorana, GD, Trafikverket
  • Stefan Hollmark, regiondirektör, Region Gotland.

Räddningstjänsten under höjd beredskap - hur påverkar det räddningstjänsternas arbete?Tid: 10.00-10.45
Adress: Mellangatan 27.

Kommunal räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar. För att den, effektivt och med kraft, ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig, krävs en sammanhängande planering för att kunna möta de särskilda krav ett krig ställer. Det handlar bland annat om att analysera hoten, bestämma ambitionsnivå, inventera behovet av resurser samt utbildning och övning. För de särskilda krav ett krig ställer krävs bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel. Hur påverkas räddningstjänsternas arbete under höjd beredskap? Hur tryggar man personalförsörjning och kompetens under höjd beredskap? Vad finns det för lärdomar att dra från kriget i Ukraina? Deltar i samtalet gör MSB och kommunal räddningstjänst.

Medverkande:

  • Charlotte Petri Gornitzka, GD, MSB
  • Anna Henningsson, Förbunds- och räddningschef, Räddningstjänsten Östra Blekinge
  • Cecilia Uneram, Förbundsdirektör, Södertörns brandförsvarsförbund.
  • Anna Wennerström, pressansvarig MSB, moderator.

Utöver MSB:s egna seminarium så deltar vi i flera andra. Exempelvis tillsammans med Socialstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten angåendekommunikation kopplat till kris och krig samt nästa generations säkra kommunikationslösning (Rakel generation 2).

Mer information om samtliga seminarium finns i Almedalens officiella program

Publicerad: 19 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:06

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan