Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:30

MSB deltog i Europas största cybersäkerhetsövning

Den 19-20 juni genomfördes övningen Cyber Europe 2024 som anordnades av Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå, ENISA. I år deltog MSB och ett tiotal svenska organisationer, tillsammans med aktörer från över 30 länder och EU-institutioner i övningen. Målet med var att testa europeiska sektorers beredskap mot cyberhot, med särskilt fokus på strukturer kopplat till energi och råvaror.

– Cyberangrepp på strukturer kopplat till energi- och råvaror har ökat sedan de senaste åren och det har därför varit viktigt för delta tillsammans med energisektorn i en övning som har det fokusområdet, säger Olof Appelqvist, chef för enheten för operativ cybersäkerhetsförmåga på MSB.

Övningen skede inom ramen för ENISA:s återkommande övningsserie Cyber Europe, som har skapats för att ge praktisk erfarenhet av att hantera utmanande situationer. Det är den sjunde upplagan av den europeiska cybersäkerhetsövningen där nationella cybersäkerhetsmyndigheter tillsammans med näringslivet övar realistiska it-säkerhetsincidenter. Övningen samlar aktörer inom hela EU och erbjuder en möjlighet att samverka både nationellt och internationellt.

– Under två dagar fick deltagarna hantera simulerade storskaliga it-säkerhetsincidenter baserade på verkliga händelser. Händelserna i övningen speglades både i form av tekniska inspel och mer strategiska frågor relaterade till kommunikation och krishantering, vilket gav deltagarna en möjlighet att analysera avancerade tekniska incidenter men också att hantera komplexa situationer gällande driftskontinuitet men även krishantering i stort, säger Rebecca Karlsson, ansvarig för cybersäkerhetsövningar på MSB.

ENISA kommer under hösten att ta fram en rapport om övningen och resultatet som kommer att publiceras på deras webbplats.

ENISA:s webbplatsLäs mer om Cyber Europe på ENISA:s webbplats

Publicerad: 20 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:30

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan