Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:10

Goda exempel stärker skyddet av civilbefolkningen

Den 18 juni genomfördes årets tredje befolkningsskyddsråd. Mötet präglades av diskussioner kring vad som behöver göras inom befolkningsskyddet, i syfte att stärka samhällets förmåga att klara av påfrestningar. Goda exempel lyftes som inspiration.

Säkerhetsläget är ansträngt och det krävs därför handling för att bygga och anpassa samhället till nutida behov. Det händer mycket av många och det är viktigt att ha utifrånperspektivet för vad som gör det enklare för människor att ta ansvar och agera för att förbereda sig.

Henrik Larsson står framför en whiteboard.
Henrik Larsson på befolkningsskyddsrådets möte den 18 juni.


– Befolkningsskyddsrådet kan fungera som ett viktigt verktyg i att hjälpas åt, genom att dela goda exempel som stärker alla delar i samhället, säger Henrik Larsson, ansvarig enhetschef MSB.

Läget i Ukraina har bidragit med erfarenheter som vi behöver ta lärdom av. Henrik Nyman, en av MSB:s utsända till Ukraina, berättade om sina observationer kring hur Ukraina anpassat sig till läget. De har hittat alternativa eller kompletterande lösningar för att exempelvis varna befolkningen eller skydda dem från krigets verkningar.

En kommun i befolkningsskyddsrådet, lyfte ett gott exempel som kan göra skillnad för den enskilde.

– Vi har lanserat en kokbok med recept för att underlätta för befolkningen med att upprätthålla sitt självhushåll även i svåra tider, säger Andreas Weiborn från Västerås stad. Om man hade fått önska hade vi gärna sett en motsvarande kokbok hos varje kommunalt bibliotek, säger Andreas. Detta var ett av tipsen som framkom under mötets punkt där goda erfarenheter delades.

Länkar

Ta del av kokboken på Västerås stads webbplatsLäs mer om befolkningsskyddsrådet

 

Fakta om befolkningsskyddsrådet

Rådets syfte är bland annat att underlätta för samverkan och samordning genom att fånga upp behov, förankra och diskutera aktuella frågor samt bidra till ett helhetsperspektiv inom området.

Deltagare i rådet har en nyckelroll i arbetet inom varning, fysiskt skydd, utrymning och inkvartering samt personalförsörjning från civilsamhället. Det kommer att utgöras av representanter från exempelvis civilområden, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund, varning och alarmering samt näringsliv.

Publicerad: 20 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:10

Senast granskad: 20 juni 2024

Till toppen av sidan