Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:49

Bilateralt möte mellan MSB och DHS S&T

Den 12 och 13 juni har MSB stått värd för årets bilaterala chefsmöte med Department for Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate (S&T).

Den amerikanska delegationen leddes av GD MSB:s motpart, Under Secretary for Science and Technology Dimitri Kusnezov, och inkluderade, utöver deltagare från S&T, företrädare från den amerikanska myndigheten för cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur, CISA samt DHS nystartade Supply Chain Resilience Center.

Gruppbild. Talga CEO Martin Philips i mitten, Public Affairs Manager Emma Själin längst till vänster i bild och Stefan Sandberg, Operations Manager längst till höger. Till vänster om GD står Under Secretary Dimitri Kusnezov. Foto: Tomas Berggren.

Mötet hölls i år i Luleå och inleddes med en presentation av landshövding Lotta Finstorp, Claes Nordmark, kommunalråd (S) i Boden samt Norrbottens Handelskammare om den spännande utveckling som sker i Norrbottensregionen. Programmet inkluderade även studiebesök på Luleå Tekniska Universitet och batterinodsfabriken Talga samt ett rundabordssamtal med företrädare för det lokala näringslivet om totalförsvarssatsningen, leveranskedjesäkerhet och dess globala implikationer.

På torsdagen fick delegationerna en presentation om Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), som är Sveriges största forskningssatsning genom tiderna, med ambitionen att säkra Sveriges position som internationellt erkänd ledare inom AI, mjukvara och autonoma system.

Därefter följde den så kallade Executive Session, där GD och Under Secretary uppdaterade varandra om läget i hemländerna, och diskuterade prioriteringar för framtida samarbete. På agendan stod pågående projekt inom modellering av samhällskritisk infrastruktur som utförs av CenCIP i Lund tillsammans med CISA och Sandia National Labs. Cheferna fick även tillfälle att höra mer om ett möjligt framtida samarbetsområde i form av risker och möjligheter relaterade till AI i skydd av cyberfysiska system.

Publicerad: 24 juni 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:49

Senast granskad: 24 juni 2024

Till toppen av sidan