Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 juli 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:48

Utlysning av uppdragsersättning till ideella organisationer 2025

Ideella organisationer kan nu ansöka om 2025 års utbildningsuppdrag från MSB, som ska stärka kunskapen hos Sveriges invånare om individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga händelser samt kriser och öka förmågan att hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig.

I MSB:s uppdrag att utveckla och stärka den civila beredskapen, både krisberedskap och civilt försvar, ingår också att stärka den enskildes förmåga att kunna ta eget ansvar och kunna agera utan stöd från offentliga aktörer. Förmågan att förebygga vardagens olyckor har stor betydelse för människors trygghet och lägger en grund för att möta allvarliga händelser och kriser. Målet är att öka människors motståndskraft och delaktighet i vår gemensamma säkerhet.

2024 års uppdragsorganisationer är

 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Studieförbundet BILDA
 • Brandskyddsföreningen
 • Civilförsvarsförbundet
 • Friluftsfrämjandet
 • Föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer
 • Föreningen FRIS
 • Försvarsutbildarna
 • Svenska Lottakåren
 • Röda korset
 • Svenska Simförbundet
 • Svenska Livräddningssällskapet SLS
 • Stöldskyddsföreningen
 • Unga Forskare

Senaste dag för ansökan om uppdrag 2025 är 30 september 2024.

Frågor mejlas till uppdragsersattning-ideella@msb.se.

Till ansökningshandlingarna och mer information om uppdragsersättning till ideella organisationer

Publicerad: 5 juli 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:48

Senast granskad: 5 juli 2024

Till toppen av sidan