Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 juli 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Alla medarbetare behöver vara med i arbetet med att förändra bilden av en organisation och ett yrke

Kulturen i en organisation reproduceras i samtalet mellan medarbetare. Den kommunikationen är ofta den som sedan inverkar på hur man pratar om sitt yrke med personer i sin omgivning. Detta leder till att varje medarbetare på något sätt behöver vara en del av organisationens förflyttning för att den ska bli verklighet, konstateras i MSBs nya rapport ”Förändra bilden av ett yrke” som görs inom ramen för myndighetens stöd till kommuners arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän.

Fler personer behöver se ett yrke inom kommunal räddningstjänst som sin framtid. För att fler ska göra det har kommunal räddningstjänst och MSB identifierat att bilden av kommunal räddningstjänst och bilden av yrket brandman behöver förändras. Men hur behöver man arbeta för att förändra bilden av en organisation och en yrkeskategori?

I slutet av 2023 gav MSB Gullers Grupp AB i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt för hur organisationer kan arbeta. I översikten där Gullers Grupp samtalat med bland annat Försvarsmakten och Polismyndigheten framkommer följande slutsatser:

  • Arbetet behöver vara en integrerad del av befintliga processer. Det bör inte vara ett sidospår, något som läggs ovanpå ordinarie arbete eller som är hänvisat att drivas av engagerade eldsjälar. Ett sådant arbetssätt leder sällan till framgång. Arbetet blir då inte organisationsgenomgripande och förutsättningar för rätt förankring saknas. Förankringen krävs för att arbetet ska ge effekt i hela organisationen och för att inte öar ska skapas där arbetet inte ger effekt. Införandet av arbetet i befintliga processer säkerställer att arbetet genomförs på alla nivåer i organisationen och blir en del av det existerande uppföljningsarbetet.
  • Strukturer för att underrepresenterade grupper ska lyckas. För att nyanställda ska känna att de har rätt förutsättningar för att trivas och göra ett bra arbete behöver både kulturen och strukturen vara välkomnande. Det finns goda exempel på hur det kan göra stor skillnad i kulturen för att individer inte ska känna sig isolerade eller utpekade.
  • Alla anställda skapar bilden av arbetsgivaren. Kulturen i en organisation reproduceras i samtalet mellan medarbetare. Den kommunikationen är ofta den som sedan inverkar på hur man pratar om sitt yrke med personer i sin omgivning. Detta leder till att varje medarbetare på något sätt behöver vara en del av organisationens förflyttning för att den ska bli verklighet.
  • I arbetet med att förflytta bilden av yrket måste ett större samhällsperspektiv antas. Ofta har personer från underrepresenterade grupper andra perspektiv och erfarenheter som färgar synen på yrket och i förlängningen organisationen. Det går inte att utgå från det egna perspektivet utan det behövs en förmåga att ställa sig utanför det egna och anta ett större perspektiv. Det handlar om att se på yrket och organisationen utifrån en samhällskontext och även fördjupa sin kunskap om de presumtiva medarbetarnas erfarenheter och perspektiv.
  • Återkommande mönster i exkludering. Oavsett vilken underrepresenterad grupp man tillhör ses samma mönster bakom svårigheten att inkludera nya grupper och låta dem ta plats i yrket. Ifrågasättandet av kompetens och rätt att utöva yrket återkommer och skapar en press att bevisa sig.
  • Att förändra bilden är inte enbart en kommunikationsfråga. Det finns tydliga samband mellan hur inkluderande den interna kulturen är och hur yrket uppfattas av allmänheten och därmed potentiella medarbetare. Om kommunikationen och bilden som förmedlats externt skiljer sig för mycket mot verkligenheten i organisationen riskerar arbetet vara förgäves då medarbetare från underrepresenterade grupper inte blir långvariga. Det skapas också motstridiga bilder av organisationen som konkurrerar med varandra. I sådana fall blir den dominerande bilden den som bekräftar befintliga stereotyper hos mottagaren.

Rapporten är en del i det stöd MSB ger till kommuner i frågan om personalförsörjning av deltidsbrandmän och räddningstjänsters arbete med jämställdhet och mångfald. Sedan tidigare finns rapporter om hur allmänheten ser på yrket, hur bilden av brandmannen förmedlas i sociala mediekanaler och övrig media samt hur underrepresenterade grupper inom kommunal räddningstjänst upplever yrket och kulturen.

Grundläggande för MSBs stöd är strategi och handlingsplan för personalförsörjning.

Läs rapporten "Att förändra bilden av ett yrke"

Publicerad: 1 juli 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:30

Senast granskad: 1 juli 2024

Till toppen av sidan