Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:15

Webbkurs om nato och civil beredskap

Nu har MSB tagit fram en webbkurs om Nato som syftar till att ge deltagaren förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap om Nato och organisationens arbete kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige.

MSB har fått regeringens uppdrag att samordna det civila beredskapsarbetet inom ramen för Sveriges samarbete med Nato. Webbkursen ger en introduktion till Nato som organisation samt presenterar en översikt över Sveriges relation till Nato.

Till webbkursen Nato och civilberedskap

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till personer med ansvar och uppgifter inom totalförsvaret och som behöver grundläggande kunskap om Nato och arbetet kopplat till det civila beredskapsarbetet i Sverige. Kursen kan också vara lärorik för andra som vill få grundläggande kunskap om Nato och det krävs inga förkunskaper för att genomföra kursen.

Kursen genomförs helt och hållet digitalt vid egen dator och beräknas ta cirka 45 minuter att genomföra i sin helhet. Den innehåller filmer, fakta och interaktiva moment. Det går också att använda kursen som en grund för fortsatt lärande, exempelvis genom gruppdiskussioner i den egna organisationen.

Publicerad: 27 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:15

Senast granskad: 14 juli 2023

Till toppen av sidan