Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:07

Uppdaterat stöd för krigsorganisation och krigsplacering för företag

Företag som är viktiga för totalförsvaret behöver kunna fortsätta bedriva verksamhet under höjd beredskap och krig. MSB har därför kommit ut med en vägledning till dessa aktörer om hur de kan arbeta med att ta fram och bemanna krigsorganisationer.

Vägledningen är en ny utgåva av ”Rätt person på rätt plats – offentliga aktörer” som nu uppdaterats så att den även riktar sig till privata aktörer. Den nya vägledningen riktar sig till alla aktörer, offentliga som privata, som har behov av att ta fram och bemanna krigsorganisationer och har därför statliga myndigheter, kommuner, regioner och företag som målgrupp.

- Företagens behov av att beredskapsplanera blir mer och mer tydligt, och det är därför viktigt att vi kontinuerligt ger stöd på flera håll samtidigt. Vägledningen för krigsorganisation och krigsplacering är en viktig del i det arbetet, säger Fredric Stany, chef för MSB:s enhet för försörjningsberedskap.

Vägledningen utgör en del av MSB:s samlade stöd till företag, och företag bör läsa den tillsammans med det stöd som finns på MSB:s hemsida under Samlat stöd till företag.

Vägledningen hittar du här

Här finns Samlat stöd till företag 

Publicerad: 6 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:07

Senast granskad: 6 mars 2023

Till toppen av sidan