Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Sjukvårdsmateriel skickas till Syrien och Turkiet

Nu skickas totalt drygt 350 pallar med sjukvårdsmaterial från Sverige till Syrien och Turkiet. Den totala donationen delas jämnt mellan de två länderna. Det som skickas är en donation från företaget OneMed.

  • Exempel på sjukvårdsmateriel.
  • Sjukvårdsmaterial packas.

Förfrågan har inkommit via EU:s civilskyddsmekanism och handlar bland annat om sjukvårdsmateriel, vissa typer av maskiner, personal och annat som ska användas i hanteringen av jordbävningskatastrofen.

MSB är kontaktpunkt mot EU:s civilskyddsmekanism och tar därmed emot förfrågningar om stöd och ser till att samverka med aktörer i Sverige som kan bidra med det stöd som efterfrågas. I detta fall har samverkan skett mellan MSB och transportföretag, Socialstyrelsen och företaget OneMed. MSB ansvarar för logistiken runt erbjudandet samt transport av donationen och samverkar även med aktörer internationellt.

Fakta om EU:s civilskyddsmekanism

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad tjänst, som kan samordna medlemsländernas insatser, kallat Emergency Responce Coordination Centre, ERCC. ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också länders begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

Om EU och civilskyddssamarbetet

Publicerad: 22 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:00

Senast granskad: 22 mars 2023

Till toppen av sidan