Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

FEMA besökte MSB

Mellan den 14-16 mars stod MSB värd när chefen för amerikanska FEMA (Federal Emergency Management Agency) besökte Sverige. FEMA är en operativ myndighet inom DHS (Department of Homeland Security) med uppdrag före, under och efter kriser och väderrelaterade händelser.

Chefen för FEMA, Administrator Deanne Criswell, är den första kvinnan att leda FEMA:s 20,000 medarbetare och rapporterar direkt till USA:s president vid en kris. Deanne Criswell har tidigare arbetat över 20 år i brandförsvaret, och varit chef för krishanteringsverksamheten i New York City.

Samhällets motståndskraft

Under besöket har FEMA Deanne Criswell och GD MSB Charlott Petri Gornitzka haft möte med statsrådet Carl-Oscar Bohlin, deltagit i ett rundabordssamtal om samhällets motståndskraft och transatlantiskt samarbete, och hört mer om räddningstjänstens uppdrag under civilt försvar på Johannes Brandstation i Stockholm. GD MSB har även bjudit in företrädare från våra grannländer. Tillsammans med den nordiska GD-kretsen besökte FEMA motspelet i SAMÖ23 och diskuterade möjligheter till nordisk-amerikanskt samarbete.

Ett fördjupat transatlantiskt samarbete

FEMA, som företräder USA i NATO:s resilienskommitte, är en viktig partner för MSB och Sverige. FEMA har mycket kunskap inom övning och utbildning, risk- och kriskommunikation, klimatanpassning, privat-offentlig samverkan och andra områden som Sverige kan dra nytta av i den fortsatta utvecklingen av krisberedskap och totalförsvar. MSB ser fram emot att fördjupa det transatlantiska samarbetet för att öka motståndskraften i våra samhällen.

Publicerad: 28 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 28 mars 2023

Till toppen av sidan