Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:08

EU-satsning på rymdbaserat kommunikationssystem

Europeiska unionens råd har antagit en förordning om ett nytt program för ett rymdbaserat, säkert kommunikationssystem i EU. Infrastrukturen ska utvecklas under perioden 2023 till 2027 och medlemsstaternas företag inbjuds nu till att registrera anbud.

MSB har sedan den 1 januari 2023 ett samordnande ansvar för EU:s initiativ som relaterar till statlig satellitkommunikation och följer processen för EU-kommissionens utlysning av anbud till utveckling och implementering av EU:s program för säker satellitkommunikation, IRIS2  (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).

Anbudet omfattar ett koncessionskontrakt för design, utveckling, validering, driftsättning, drift och tillhandahållande av tjänster relaterade till infrastrukturen för programmet.

– Satellitkommunikation är en strategisk tillgång för såväl regeringar som det civila samhället. Som komplement till marknät kan det bidra till sömlös digital kommunikation även när sådana nät saknas eller störs. IRIS2 har därför potentialen att bidra till ett mer digitalt och motståndskraftigt EU, säger Kristoffer Hultgren, rymdexpert på MSB.

Målsättning med satsningen

Programmet för säker rymdbaserad konnektivitet (Secure Space-Based Connectivity) där satellitkonstellationen i IRIS2 ingår är EU:s tredje stora flaggskeppsprogram, efter Galileo och Copernicus. De huvudsakliga målsättningarna med programmet är:

  • Att upprätta ett suveränt, rymdbaserat och säkert anslutningssystem för tillhandahållande av säkra, autonoma, pålitliga och kostnadseffektiva statliga satellitkommunikationstjänster till statliga användare. Tjänsterna ska bland annat erbjuda stöd till skyddet av kritisk infrastruktur, krishantering och applikationer som är avgörande för ekonomi, miljö, säkerhet och försvar.
  • Att möjliggöra tillhandahållande av kommersiella tjänster från den privata sektorn för att bland annat underlätta vidareutveckling av världstäckande höghastighetsbredband och sömlös anslutning, även i geografiska områden som idag är utan tillgänglig kommunikation.

Möjlighet till mer information från EU

Företag inom den svenska industrin som vill veta mer om anbudsförfarandet kan delta digitalt eller fysiskt vid EU:s informationsträff i Bryssel den 30 mars. Anmälan stänger den 28 mars klockan 17.00.

Mer information och anmälan på EU-kommissionens webbplats

Publicerad: 27 mars 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:08

Senast granskad: 27 mars 2023

Till toppen av sidan