Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:03

Stödstyrkans insats med anledning av läget i Sudan avslutad

Med anledning av oroligheterna i Sudan har Stödstyrkan stöttat Utrikesdepartementet i arbetet att hjälpa de svenskar som evakuerats ur landet. Stödstyrkans insats är nu avslutad och all personal är åter i Sverige.

När Stödstyrkan aktiveras leder MSB samordningen i Sverige av de aktörer som ingår i insatsen och tillhandahåller resurser såsom insatsledning, krisstöd, logistik och kommunikation i insatsområdet. Den här gången har Stödstyrkan varit baserad i ett grannland till Sudan.

- Under insatsen har Stödstyrkan bland annat sett till att personer som evakuerats fått tillgång till logi inför sin fortsatta resa mot Europa och Sverige. Stödstyrkan har också hjälpt till med stöd till ankommande på flygplatsen, säger Roger Gustafsson, MSB.

Stödstyrkan är ett samarbete mellan MSB, Polisen och Socialstyrelsen. Insatsen med anledning av oroligheterna i Sudan har även inneburit en omfattande civilmilitär samverkan mellan involverade myndigheter och Försvarsmakten.

- Att centrala aktörer i totalförsvaret genomför insatser i samverkan stärker vår gemensamma förmåga att arbeta tillsammans. Detta är viktigt givet omvärldsläget och den omfattande utveckling av totalförsvaret som vi arbetar med varje dag, säger Nils Vaernholt, enhetschef på MSB.

Om stödstyrkan

I stödstyrkan ingår totalt omkring 200 personer med den särskilda kompetens som krävs för dessa insatser. Vid en insats väljs ett lämpligt antal personer ut.

I Stödstyrkan ingår personal från MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten samt Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset och Rädda Barnen. Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov som finns när katastrofen inträffar, exempelvis vid naturkatastrofer, terrordåd, stora olyckor, smittsamma sjukdomar eller politiska oroligheter. Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till ambassaden eller konsulatet i det berörda landet. Det är den svenska Utlandsmyndigheten som initialt bedömer när och vilken hjälp de nödställda svenskarna behöver.

Publicerad: 5 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:03

Senast granskad: 5 maj 2023

Till toppen av sidan